Tausta ja yleiskatsaus

Meilahden siltasairaala on osa HUS:n Helsingin yliopistollista sairaalaa. Sairaala sijaitsee Meilahden sairaalan alueella Helsingissä. Siltasairaala on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaalan (HUS) piiriä. Se oli valmistuessaan HUS:n historian suurin rakennushanke, joka maksoi yli 300 miljoonaa euroa. Sairaalan rakentaminen aloitettiin vuonna 2018, ja sen pääurakoitsija SRV luovutti tilat sairaanhoitopiirin johdolle 30.6.2022.

Sairaala aloitti toimintansa 23.1.2023 alkaen ja tarjoaa välttämättömiä sairaanhoitopalveluita, kuten päivystysalueen, kirurgian yksikön, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaalan ja vuodeosastot. Lisäksi sairaalassa on opetus- ja luentosali, kahvila, ja apteekki.

Turvallisuus ja tehokkuus ovat etusijalla
Helsingin yliopistollisessa sairaalassa

36 syöttöpistettä

18 syöttöpistettä sekajätteelle ja 18 syöttöpistettä likaisille liinavaatteille

24/7

Järjestelmä toimii kellon ympäri helpottaen jäte- ja pyykkihuoltoa.

342 vuodepaikkaa

70 000 m2

Envac- järjestelmä mahdollistaa koko sairaalan pyykki- ja jätehuollon.

Tehokas jätteenkeräysjärjestelmä on erittäin tärkeä sairaalahygienian ylläpitämisen kannalta

Envac Finland on ottanut käyttöön uuden jätehuoltojärjestelmän Helsingin Siltasairaalassa mikä on lisännyt turvallisuutta ja tehokkuutta. Järjestelmä pitää sisällään kuiluputkistot ja sekajätteen ja likapyykin automaattiset tasokuljettimet sairaalan teknisissä tiloissa. Tämä innovatiivinen tekniikka vähentää henkilökunnan ja potilaiden tarvetta kuljettaa jätettä käytävien ja hissien kautta. Lisäksi jokaisessa kerroksessa on rosterisyöttöpisteet jätteiden hävittämistä varten, ja niiden viereen on kätevästi sijoitettu kosketusnäytöt valvontaa ja ohjausta varten. Kiinteistön alimman kerroksen teknisessä tilassa on vankkarakenteiset kuljettimet, jotka ohjaavat sekajätesäkit erillisiin säiliöihin. Tämä edistyksellinen jätehuoltojärjestelmä parantaa sairaalan yleistä puhtautta ja samalla edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää

Järjestelmän positiivinen vaikutus

  • Järjestelmän käyttö auttaa sairaalaa vähentämään siivoushenkilöstön työvoimaintesiteettiä ja varmistamaan samalla sekajätteen ja likaisten liinavaatteiden turvallisen ja hygieenisen käsittelyn, mikä luo terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön.
  • Minimoitu jätteiden ja pyykin fyysinen käsittely on lisännyt hoitoon liittyvien palvelujen laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta, mikä on hyödyttänyt sekä hoitohenkilökuntaa että potilaita.
  • Keräämällä jätteet syöttöpisteiden kautta järjestelmä ei ainoastaan luo mukavampaa ja turvallisempaa sairaalaympäristöä, vaan se myös vähentää hissien ja käytävien kuormitusta. Tämä tarkoittaa vähemmän liikkumisen tarvetta ja kokonaisuutena tehokkaampaa jätehuoltojärjestelmää.
  • Kaikki kerätty sekajäte poltetaan energian ja lämmön tuottamiseksi pääkaupunkiseudulla. Jäljelle jäävä jäte kierrätetään tehokkaasti jokaisessa kerroksessa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Siltasairaala -projektissa rakentaja ja kehittäjä tekivät onnistuneesti yhteistyötä, jossa keskityttiin loppukäyttäjien tarpeiden täyttämiseen Tämä yhteistyö sujui hyvin ja tehokkaasti.
Envacin käyttämä sairaalamme jätehuoltojärjestelmä on osoitus sen virheettömästä toiminnasta. Järjestelmä toimii saumattomasti jättäen meille puhtaan ja terveellisen ympäristön.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää Envacista? Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

* Pakolliset kentät