Lägre driftkostnader

Envacs system ger långsiktiga kostnadsbesparingar med förmånlig återbetalningstid tack vare en mer effektiv avfallshantering och minskade kostnader för elektricitet och fordonsbränsle. Envacs system kan också sänka kostnaderna för försäkringar då risken för brand minskar med ett slutet sopsugssystem.

Robusta system

Våra första system installerades på 1960-talet och har varit i drift i över 50 år med minimalt behov av reparationer och underhåll. Systemen har också visat att de fortsätter fungera under extrema väderförhållanden som snöstormar och orkaner när konventionell sophantering inte fungerar.

Ökade fastighetsvärden

Vår sopsug kräver mindre utrymme än konventionella sop- och återvinningsrum. Den yta som frigörs kan användas för ytterligare kontor eller gemensamhetsytor som ökar fastighetens värde.

Mer plats för grönytor

Den plats som frigörs utomhus kan användas för att skapa mer grönområden och förbättre livskvalitén för de boende. Det skapar mervärden för de boende, fastighetsägarna och stadsutvecklare.

Vårt mål
3 000

användare av appen ReFlow innan årets slut 2023 och 100 000 användare till 2027.

Världens första smarta mätare för avfallshantering

Appen Envac ReFlow kan användas för att mäta sorteringsgraden. Återkoppling ges till användare baserat på resultatet i relation till historik och övriga boende i området. Feedback ges för att ändra eller uppmuntra beteendemönster.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält