Byen bliver sundere

Byerne udgør blot 2 % af jordens areal, men indbyggere står i dag for størstedelen af verdens CO2-udledning og energiforbrug. Byerne er fortsat i kraftig vækst, og dermed forøges presset på vores klima og jordens ressourcer, hvis ikke vi gør noget.

Vi kan tilbyde banebrydende, intelligente og bæredygtige anlæg til affaldsindsamling, som forbedrer livskvaliteten og nedsætter byens påvirkning af miljøet mærkbart, hvilket igen giver byen et bedre image og større tiltrækningskraft.

Med Envacs affaldssugssystem bliver affaldshåndtering en integreret del af byens infrastruktur – på samme måde som vand, spildevand og andre dele af byens forsyningsstruktur. Efterspørgslen efter løsninger til genanvendelse og affaldsbegrænsning stiger, og det medfører umiddelbart øget behov for større arealer til affaldsbeholdere og genbrugspladser samt hyppigere indsamling med renovationsbiler.

Vores affaldsindkast tømmes derimod automatisk, og affaldet transporteres ud af området under jorden. Det sparer plads til affaldsbeholdere både inde og ude og begrænser behovet for kørende affaldsindsamling. Den frigjorte plads kan bruges til grønne områder, gang- og cykelstier eller mindre firmaer som cykelværksteder og lignende.

Envacs affaldssugsanlæg er hermetisk lukkede. Vores indkast kan udstyres med berøringsfri teknologi, så det er både hygiejnisk og sikkert at komme af med affaldet. Renovationsselskaberne behøver ikke at køre ind i beboelsesområderne for at afhente affaldet.

På den måde bidrager vores anlæg til bedre arbejdsforhold og større sikkerhed for servicemedarbejderne med færre skader og mindre sygefravær til følge.

Mindre trafik og forurening

Traditionel affaldsindsamling indebærer en betydelig mængde tung trafik. Lastbilerne er nødt til at køre helt ind i beboelses- og erhvervsområder for at afhente affaldet tæt på bygningerne. Med Envacs affaldssug er det slut med den trafik.

Vores affaldsindkast er forbundet med et underjordisk rørnet, der transporterer affaldet hen til en indsamlingsstation, der ligger op til 2 km fra indkastene. I indsamlingsstationen opbevares affaldet i store containere, der kun tømmes, når de er fyldt op. Hele processen fra indkast til container styres af Envacs intelligente automatik.

Tilsammen betyder disse forbedringer, at Envacs anlæg bidrager til at begrænse den tunge trafik og den tilhørende forurening i området med op til 90 %. Dermed slipper beboerne for tung traffik, støj og den utryghed, der følger med de store lastbiler. Det gør vores anlæg til det naturlige valg i bestræbelserne på at gøre byerne renere og mere intelligente og bæredygtige.

Trafik og emissioner

En sammenligning mellem Envacs affaldssugssystem og traditionel affaldshåndtering. Baseret på en simulation af Sweco, Sverige.

Erhvervsaffald  

Virksomheder, fra detailbutikker og storcentre til enkelte kontorbygninger og hoteller har fordel af at benytte vores system. Det er installeret i store erhvervsområder som f. eks universitets campusser, industri og forlystelsesparker.

Til destruktion af fortrolige dokumenter kan en neddeler indarbejdes.

Erhvervsaffald  

Sparebanken Vest er en af Envac-brugerne fra erhvervslivet i Bergen, Norge.

Kunstig intelligens optimere

Vi indsamler løbende operationelle data for yderligere at optimere Envac systemets ydeevne. Ved hjælp af kunstig intelligens optimere vi vores affaldsindsamling sådan den yder optimalt og øger bæredygtigheden, hvilket reducerer både emissioner og omkostninger.

Læs mere

I drift 24/7

Affaldssugssystemet er robust og pålideligt og indsamler affald 365 dage om året. Det påvirkes ikke af strejker, vejrforhold eller pandemisituationer.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes