Mængder og sikkerhed som udfordringer

Lufthavne er komplekse knudepunkter med gennemgang af mange mennesker på begrænset tid. I lufthavne er der også høje krav til sikkerheden. Envacs anlæg bidrager til at løse de store logistiske udfordringer i en lufthavn, så affaldsindsamlingen sker på en besparende og sikker måde.

De almindelige affaldssække fra ankommende fly lægges direkte i anlægget ved flyet eller gaten, og derfor er der ikke behov for manuel transport gennem sikkerheds- eller toldområder.

Terminalbygninger

Vores affaldsindkast er godt fordelt i ankomst- og afgangshallerne, shoppingområderne og ved gatene. Indkastene er tilkoblet et hermetisk lukket rørnet, der er skjult i bygningen. Affaldet transporteres via rørene til containere på en affaldsindsamlingsterminal, der typisk er placeret i udkanten af lufthavnen.

Det er også en mulighed at få alle affaldsspande tilsluttet anlægget, så det tidskrævende tømningsarbejde spares.

Grøn profil og besparelser

Vores affaldssugsanlæg er ikke kun et spørgsmål om at skabe et behageligere miljø for rejsende og lufthavnsmedarbejdere. Anlægget bidrager også til at begrænse lufthavnens klimapåvirkning og opnå flere point, når lufthavnen gennemgår CO2-akkreditering, fordi Envac-anlægget er komplet eldrevet. Ved traditionel affaldshåndtering anvendes der ofte forbrændingsmotorer til transport på jorden, hvilket påvirker luftkvaliteten.

Vores anlæg kan desuden hjælpe flycateringpersonalet med at forbedre udnyttelsen af køkkenaffaldet. Anlægget gør det lettere at bruge de store mængder madaffald som en ressource i biogasanlæg og ved kompostering, samtidig med at det er en ren, intelligent og besparende løsning.

Envac

Køkkenaffaldsanlæg

Der er mange problemer forbundet med affaldshåndtering i industrielle storkøkkener og cateringfirmaer. Vores køkkenaffaldsanlæg lever op til de højeste hygiejnekrav og begrænser risikoen for krydskontaminering. De hermetisk lukkede affaldsindkast i rustfrit stål i både tilberedningslokaler, opvaskeområder og rengøringsområder er forbundet med vores enestående affaldssug, og dermed undgås den uhygiejniske manuelle affaldshåndtering. Indkastene kan bruges til forskellige typer affald og genanvendelsesmetoder, så anlægget på én og samme tid er bæredygtigt og hygiejnisk.

Læs mere

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes