Envac installerar världens största avfallssystem i Bergen

Norges näst största stad, Bergen, kommer att ha världens största sopsug när anläggningen är färdig. Envac vann upphandlingen och därmed uppdraget att fortsätta installera sin sopsusgsteknik även i etapp 2.

Envacs Koncernchef, Joakim Karlsson säger:

Detta är ett genombrott för installationer av sopsug i känsliga innerstadsmiljöer. Vi gör bedömningen att den här typen av installation kommer att bli aktuell för många fler städer som vill ha en modern och snygg stadsmiljö och samtidigt slippa hantera avfallet öppet på gator och torg.

Ett av Norges största kommunala renhållningsföretag, BIR som ägs av Bergens kommun och åtta andra kranskommuner har köpt ett underjordiskt sopsugsystem för de centrala delarna av Bergen samt 10 års drift och underhåll. Det svenska miljöteknikföretaget Envac AB tog hem ordern för etapp 1 och nu också för etapp 2. Detta är den enskilt största ordern i Envacs historia.

Bergens kommun beslutade 2006 att bygga ut fjärrvärmen i centrum. Detta öppnade möjligheter även för andra infrastruktursatsningar som att ett underjordiskt avfallstransportsystem, sopsug, installeras och att vatten- och avloppsnätet renoveras samtidigt som det byggs en ny spårvagnslinje. Avfallsinsamlingssystemet kommer att transportera 30 ton avfall varje dag i rörsystem under mark med hjälp av vakuumteknik (luft). Systemet kommer att samla in avfall från både stadens bostäder och kommersiella verksamhet.

Terje Strøm VD på BIR Nett AS menar att installationen kommer att hjälpa staden Bergen, känd som ”Porten till fjordarna”, att bli en av världens ledande städer i hållbar utveckling. ”Vår prioritet är att leverera ett Bergen som inte bara är grönare, mer behagligt och mer hygieniskt för dem som bor i området nu, utan också för våra barn och våra barns barn. Genom att använda ett Envac system framtidssäkrar vi staden Bergen och gör det till en mer hållbar och innovativ plats att leva och arbeta i. Detta är framtiden för städer över hela världen och vi är stolta över att Bergen blir en av föregångarna.”

Joakim Karlsson tillägger:

”Då befolkningsmängden blir större och tätare och mängden avfall som genereras fortsätter att öka, blir det allt tydligare att tekniker som Envacs kommer att spela en allt större roll för att hjälpa städer att bli renare, grönare och säkrare. Vi är glada över att ha fått uppdraget att leverera världens största sopsugssystem och stolta att få spela en stor roll för staden Bergen och entusiastiska över framtiden för avfallsinsamling i moderna stadsmiljöer.”

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält