Om Wembley Park

Wembley Park är en spännande ny stadsdel som har vuxit fram som hjärtat i Brent i nordvästra London. Det är en stadsdel med innovativa lösningar och ett attraktivt boende.


Envacs sopsugssystem i Wembley Park har varit i drift sedan 2008 och var i slutet av 2020 runt 75% utbyggt. Under 2025 kommer omkring 24 000 boende använda systemet som kommer hantera upp till 6 000 ton avfall och återvinning per år (2024 var 5 549 lägenheter kopplade till systemet).

En analys som gjordes 2020 konstaterades det att invånarna i Wembley Park återvinner fyra gånger mer än det nationella genomsnittet för boenden i lägenheter. Det beror till stor del på Envacs sopsugssystem som gör återvinningen enklare för invånarna.

Systemet har bidragit till att öka den lokala återvinningsgraden med 30% och minska utsläppen från sopbilar med 90%.

Envac systemet har optimerat utrymmet genom att eliminera behovet av konventionell avfallsinsamling med kärl och sophämtningsfordon.

När systemet är fullt utbyggt kommer utrymme ha frigjorts från 2 000 avfallskärl vilket motsvarar cirka 200 parkeringsplatser. Denna yta kan istället användas till trevligare bekvämligheter för de som bor i området.

Systemet använder bara runt 15% av det utrymme som krävs för ett konventionellt avfallssystem.

3 fraktioner

Restavfall, matavfall, återvinningsbart
(+ kommersiellt kartongavfall som samlas in från köpcentret)

6 000 ton avfall/år

från 2025

139 schakt

täcker 631 våningar

200 p-platser

motsvarande värde av sparat utrymme

30% ökad

återvinningsgrad

Systemet har i praktiken, hittills, sparat en tredjedel
av en fotbollsplan i värdefull yta.

Detta ger utvecklaren möjligheter att kompensera
installationskostnaderna för Envac systemet.
– Samtidigt som man drar nytta av lägre driftskostnader
under systemets livslängd!

Projekt

Vårt innovativa avfallsinsamlingssystem hjälper till att forma smarta och hållbara städer. Genom att minska utsläppen och tillhandahålla rena, gröna och hygieniska avfallsinkast för både invånare och kommersiella aktörer vill vi förbättra livskvaliteten i staden.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält