Innovativ affaldsindsamling til smarte sygehuse

Reduceret risiko for spredning af infektioner

Indsamling af affald, smitsomt affald og beskidt linned med Envac´s affaldssystem, reducerer den fysiske kontakt mellem mennesker og potentielt farligt materiale til et minimum. Affaldet og beskidt linned transporteres gennem et lukket rørsystem i stedet for med åbne vogne på gange og i elevatorer. Dette skaber et sikkert miljø for patienter, personale og besøgende. Det lukkede system, samt berøringsfrie indkastlåger til affald og beskidt linned, medfører også en begrænset spredning af infektioner og færre arbejdsskader.

Et anlæg – flere systemer

Envacs affaldssugsløsning til sygehuse adskiller sig lidt fra vores almindelige systemer. Vi har løst udfordringen med samtidig håndtering af affald, smitsomt affald og vasketøj på en sikker måde ved at opsætte separate rørsystemer i samme anlæg.

Vasketøj, affald og smitsomt affald har hver deres indkast, som kan udstyres med berøringsfri teknologi for at begrænse kontakt og krydskontaminering. Dermed undgås transport af vasketøj på vogne, hvilket begrænser bakteriespredningen og har en positiv indvirkning på driftsomkostningerne.

Besparelser

Ved at begrænse den manuelle håndtering af vasketøj og affald opnås ikke kun sundhedsmæssige fordele – det gavner også økonomien. Den automatiske transport af affald ved hjælp af vakuum gør, at der bliver behov for færre serviceassistenter og portører til at transportere og sortere affaldet. Mindre affaldstransport med vogne på hospitalsgange og via anden infrastruktur giver også mindre slitage på bygningen, hvilket igen betyder lavere udgifter til vedligeholdelse.

Vores anlæg er integreret i vægge, gulve og eksisterende infrastruktur i bygningen, og når der ikke længere skal bruges vogne til transport af vasketøj, begrænses bakteriespredningen, og samtidig har det en positiv indvirkning på driftsomkostningerne.

En grøn profil

Patienternes sundhed og medarbejdertrivsel står højt på dagsordenen på alle sygehuse, men som institution kan sygehuset også spille en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid. Envac-anlægget kan konstrueres til at håndtere flere forskellige affaldsfraktioner på et sygehus.

Vores anlæg overflødiggør også den skæmmende manuelle transport af affald og vasketøj rundt på hospitalet, hvilket giver både patienter og besøgende et bedre indtryk af sygehuset. Miljøvenlige omgivelser på sygehuset med avanceret teknologi tiltrækker både patienter og dygtige sundhedsmedarbejdere.

Patientsikkerhed

Med et Envac-anlæg transporteres affald og snavset linned i et lukket rørsystem skjult i bygningen og ikke på vogne på gange og i elevatorer.

Arbejdsmiljø

Når affald og snavset linned indsamles med et Envac-anlæg, holdes den fysiske kontakt mellem medarbejderne og det indsamlede materiale på et minimum.
Risikoen for affaldsbetingede belastningsskader, snitsår, ulykker og infektion nedbringes til tæt på nul.
Elevatorerne frigøres til transport af patienter, ansatte og besøgende i stedet for vogne med affaldssække.

Lave driftsomkostninger

Mindre affaldstransport med vogne på hospitalsgange og via anden infrastruktur giver også mindre slitage på hospitalsbygningen – og dermed lavere udgifter til vedligeholdelse.
Vakuum styret transport af affald og snavset linned i lukkede rør betyder et faldende behov for medarbejdere til rengøring og transport – og dermed lavere personaleudgifter.

Sygehusets image

Miljøvenlige omgivelser på sygehuset med avanceret teknologi tiltrækker både patienter og dygtige sundhedsmedarbejdere.

Effektivitet og logistik

Høj ydeevne, hurtig indsamling, lukkede transportveje fra patient stue til affaldsindsamlingsterminal, tilgængelighed døgnet rundt og mulighed for tilpasning til forskellige mængder. Det lukkede system og de berøringsfrie affaldsindkast begrænser smittespredning, dråbespredning og risikoen for ulykker.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes