Om Wembley Park

Wembley Park er et spændende nyt byhjerte for Brent og det nordvestlige London, der har oplevet en masse udvikling i de senere år. Det er nu et livligt nyt kvarter med innovative løsninger og attraktive boliger.

Envacs automatiserede affaldsindsamlingssystem i Wembley Park har været i drift siden 2008 og var omkring 75 % bygget ud i slutningen af 2020. I 2025 vil omkring 24.000 beboere bruge systemet, der vil håndtere op til 6.000 tons affald og genbrug om året (i 2024 var der 5549 lejligheder tilsluttet systemet).

En analyse i 2020 konkluderede, at beboere i Wembley Park genbruger fire gange mere end landsgennemsnittet for lejligheder, hovedsagelig på grund af Envacs automatiserede affaldsindsamlingssystem, der gør genbrug lettere for beboerne.

Systemet har bidraget til at øge kommunens genanvendelsesprocenter med 30 %, og renovationsbilernes ture er blevet dramatisk reduceret for at reducere emissionerne med 90 %.

Envac-systemet har optimeret brugen af plads i dette centrale London-område ved at undgå behovet for konventionel affaldsindsamlingsinfrastruktur, der involverer skraldespande og indsamlingsbiler.

Når det er fuldt færdigt, vil systemet spare plads på omkring 2.000 traditionelle affaldscontainere, svarende til omkring 200 parkeringspladser, for at give betydeligt mere plads til beboernes faciliteter.

Systemet bruger faktisk omkring 15 % af den plads, der kræves til et konventionelt affaldsindsamlingssystem, hvilket har frigjort mere plads til grønne områder, faciliteter, fælles sociale anvendelser for beboere og potentielt flere enheder.

I et område som Wembley med mange højhuse fungerer affaldsindsamlingssystemet med skår, 139 for at være præcis, med 631 etager dækket.

3 brøker

Ikke-genanvendeligt, Økologisk, Tørt genanvendeligt
(+kommercielt pap indsamlet fra indkøbscenter)

6 000 tons affald/år

inden 2025

139 slisker

dækker 631 etager

200 parkeringspladser

værdi af sparet areal

30% steget

genanvendelsesprocenter

Systemet har faktisk sparet omkring en tredjedel af en
fodboldbane af værdifuld plads til dato.

Dette giver udvikleren muligheder for at udligne
installationsomkostninger af Envac-systemet
– og samtidig drage fordel af lavere driftsomkostninger
i hele systemets levetid!

Projekter

Vores innovative affaldsindsamlingssystem hjælper med at forme smarte og bæredygtige byer. Ved at reducere emissioner og sørge for ren, grøn og hygiejnisk affaldsindsamling til både beboere og erhvervsdrivende ønsker vi at forbedre livskvaliteten i byen.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes