Idag deltar Envac på konferensen Smarta sjukhus

Envacs sjukhussystem är en del av en heltäckande försörjningskedja där flera komponenter ingår för att ge hela sjukhuset en fungerande logistik.

Med Envacs långa erfarenhet har vi sett några av de mest fantastiska sjukhusen växa fram.

Många tror att antingen har man ett Envac system, ett AGV system (automated guided vehicle) eller så använder man det gamla manuella hanteringssättet med vagntåg i korridorerna. Men de bästa sjukhusen som byggs idag kombinerar systemen och låter vart och ett av dem göra det som de är bäst på.

Sjukhus är något av den mest komplexa logistikkedjan som finns att jobba med

I denna komplexa miljö så ska flera grenar beaktas för att helheten ska bli den bästa:

  • Patienten ska ha den bästa upplevelsen i en arkitektoniskt helande miljö och omgivning.
  • Vårdpersonalen ska ha minimala gångavstånd och rätt ergonomi för att bli av med återvinningsmaterial, avfall och smutstvätt. Tiden ska främst kunna läggas på patienterna.
  • Drifts- och försörjningspersonal ska ha så ergonomiska och effektiva redskap som möjligt.
  • Lokalerna ska nyttjas så att varje kvadratmeter används på effektivaste sätt främst till så mycket vårdyta som möjligt.
  • Hissar och korridorer ska samutnyttjas mellan patienter, vårdpersonal, driftspersonal, besökare och försörjningslogistik på ett effektivt sätt utan några hinder.
  • Samtidigt ska lokalytorna, hissarna och korridorerna vara robusta och tåliga utan att slitas ner och ta stryk av all logistik. 
  • Till ovan komplexa miljö måste vi även addera smittspridningsrisken som blev än mer kännbar för alla sjukhus under Covidpandemin. 

Alla logistikfunktioner in och ut ur sjukhuset måste utföras så att inte smitta sprids i hela sjukhuset.

Det är i denna miljö som Envac och våra system verkar och bidrar och skapar ett unikt mycket säkert och robust uppskattat värde som inte kan ersättas med ett system utan där flera logistiksystem verkar tillsammans för att kunna leverera i de allra modernaste sjukhusmiljöerna. 

Ett typiskt sjukhus kan ta 10-15 år att planera innan det byggs och finns på plats. Sedan ska sjukhuset fungera i minst 50-100 år. Därför är det viktigt att finna en långsiktig partner som finns där under hela denna tid och som även kan vara med och stötta sjukhuset under utbyggnads- och ombyggnadsfasen.

Envac finns med under hela denna livscykel både som rådgivande, konsulterande, installerande och hjälper till med drift och service.  

Även många äldre sjukhus behöver uppdatera sig. Envac har stor erfarenhet även från att bygga om gamla sjukhus med fullständig manuell hantering av avfall och återvinningsmaterial- samt tvätthantering till full eller delvis automatiserad hantering.

Då vi ligger i framkant och lägger en stor del R&D på sjukhussystem och dess logistik så kan det för en logistikkonsult vara svårt att hålla sig uppdaterad på vad vi faktiskt kan leverera idag. Därför rekommenderar vi att Envac bjuder in för presentation gärna tillsammans med konsulten. Då kan vi uppdatera bilden av hur systemen fungerar tillsammans i denna komplexa miljö.

Visste du exempelvis att Envac har ett helt nytt system för Riskavfall?

Payback för detta system kan vara så lågt som 2-6 år för ett helt sjukhus.

Läs mer om Smarta sjukhus konferensen

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält