Envac ger grönt ljus till gröna mål

Den svenska uppfinnaren av automatiserad avfallsteknik (sopsug), Envac, förpliktar sig att göra sin globala verksamhet koldioxidneutral till 2030 efter publiceringen av sin årliga hållbarhetsrapport. Envac har över fyra miljoner användare över hela världen.

Rapporten, som lanserades i maj, visar det Stena Adactum-ägda företagets miljömässiga, ekonomiska och sociala framgångar under 2021. Dessa inkluderar hur över 50 000 nya bostäder och över 150 000 nya slutanvändare började använda Envacs sopsugssystem, som transporterar avfall, med luftflöde, från inkast till en insamlingsstation via ett rörnät som vanligtvis är placerat under jord eller inbyggt i byggnadens väggar.

När man ser framåt har Envac nu siktet inställt på att bli koldioxidneutralt under nästa decennium, vilket man hoppas uppnå delvis genom den kommande lanseringen av ReFlow, en ny digital infrastruktur som hjälper Envacs användare och kunder att minska sin avfallsinsamling.

I samarbete med beteendevetare har Envac utvecklat ett digitalt ramverk som kommer att inspirera användarna att förbättra sina återvinningsvanor, jämföra deras miljöprestanda med grannarnas och minska avfalls- och plastavfallsgenereringen med upp till 12 respektive 15 procent.

” Christer Lundberg, Global Sustainability & QMS Manager på Envac AB, kommenterar: ”Resultaten och lärdomarna från förra årets rapport gav oss värdefull insikt i vad vi behöver prioritera för att nå våra långsiktiga hållbarhetsmål. Med en snabbt växande Envac-användarbas, ett ökande globalt tryck för att bli mer hållbart och den förestående lanseringen av ReFlow, förväntar vi oss att vara i bra form och redo att bli koldioxidneutrala när vi närmar oss ett nytt decennium.”

” Joakim Karlsson, VD på Envac AB, tillägger: ”Envacs kärnverksamhet bygger på att skapa smartare städer, förbättra livskvaliteten för dem som interagerar med vårt system och säkra en grönare planet för framtida generationer. Vår senaste hållbarhetsrapport visar att vi uppnår detta. Vi är otroligt glada över potentialen som ReFlow har för att förbättra livskvaliteten för dem som bor i tätbefolkade städer runt om i världen, och jag är djupt stolt över vår personal och vår teknik för deras förmåga att underlätta denna viktiga förändring.”

Envacs egenutvecklade automatiserade avfallsteknologi, som först utvecklades på 1960-talet och nu finns i 24 länder, stödjer för närvarande flera av FN:s mål för hållbar utveckling. Systemet används alltmer som ett verktyg för att hjälpa städer att nå sina ambitiösa avfalls- och återvinningsmål.

Läs rapporten här

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält