Envac installerar innovativ insamling av avfall i norska Sandvika 

Staden Sandvika har valt Envac Norge som leverantör av stadens nya automatiserade avfallshanteringssystem. Envacs system minskar den manuella hanteringen av avfall och förbättrar säkerheten i både hantering och stadens trafiksystem. Med avfallsinsamlingen automatiserad och under jord kan Sandvika nu skapa mer grönytor och minska problem med trafikstockningar.

Sandvika ligger 15 km väst om Oslo och är känt för sina sceniska landskap, konst och kultur, samt områden för både butiker och friluftsaktiviteter. Med utvecklingen av nya bostadsområden, handelsplatser, cykelbanor och gågator håller Sandvika på att bli en mer attraktiv och mångfacetterad plats för boende.

Envac har uppfyllt alla de krav som Sandvika hade i sin upphandling, som bland annat handlat om typer och mängd avfall som ska hanteras, samt systemets tillgänglighet. Envacs smarta system kan hantera stora mängder avfall i flera olika fraktioner varje dag och systemet kommer att vara tillgängligt för användarna minst 98% av tiden. Upphandlingen är värd 26,8 miljoner norska kronor. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till 2028. Envacs automatiserade avfallsinsamling minskar trafik och överfulla sop- och återvinningskärl genom att använda rena och effektiva inkast som töms in i en underjordisk sopsug där avfallet transporteras iväg till en slutstation upp till 2 km ifrån inkasten. Den innovativa lösningen kommer att förbättra livskvalitén för de som bor och vistas i Sandvika, samtidigt som det minskar avfallshanteringens påverkan på miljön.

Sandvikas moderna och blomstrande stadskärna

Stadskärnan sammanbinder området från stadens centralstation till det historiska stadshuset. Nu utvecklar staden ett framtidsorienterat centrum som kommer att fungera som mötesplats för både boende och besökare. Kontraktet med Envac innebär att den framtida utvecklingen kommer att också kommer att installera Envacs innovativa och beprövade sopsug. Det kommer innebära en minskning av problem med dåliga lukter och ohyra, minskade utsläpp och ljudföroreningar från trafik kopplad till traditionell avfallshantering.

Envacs innovativa avfallsinsamling formar och främjar smarta och hållbara städer.

Bild 1: Sandvikas nya centrum sett från stationsområdet. Illustration av: Asplan Viak

Vi är stolta och tacksamma för möjligheten att bidra med en hållbar lösning för avfallsinsamling i ett nytt Sandvika som blickar mot framtiden. Initiativet är ett utmärkt exempel på hur automatiserad avfallsinsamling kan integreras i stadsplaneringen för att främja gång- och cykeltrafik samtidigt som tung trafik minskas i stadens bostadsområden.

– Knut Johansen, Försäljningschef, Envac Norge

Press Contact:
Knut Johansen
Försäljningschef, Envac Norge
knut.johansen@envac.no

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält