Envac stödjer Trondheim stads visionära avfallshanteringsmål

Stockholm, 18 Juni, 2024 – Envac arbetar med staden Trondheim, som har erkänts för sina innovativa och miljövänliga avfallshanteringsmetoder i sin strävan mot hållbar stadsutveckling. Med ett starkt fokus på att minska deponiavfall har staden framgångsrikt implementerat ett fullt automatiskt avfallsinsamlingssystem, sopsug, för bostadsområden med över 250 lägenheter. Detta initiativ effektiviserar avfallssorteringen och optimerar utnyttjandet av utrymme i den snabba urbaniseringen.

Envacs underjordiska sopsugssystem är i nuläget anslutet till 11 000 lägenheter med planer på att utöka till över 24 000 fler, som stöds av 9 insamlingsterminaler, med ytterligare 15 planerade i framtiden. Det har avsevärt bidragit till stadens avfallshanteringseffektivitet genom att samla in nästan 2 300 ton restavfall, vilket representerar cirka 30 % av den totala underjordiska avfallsinsamlingen (och 8 % av den övergripande avfallsinsamlingslösningen i staden). Systemet är utformat för att hantera fyra typer av avfall: plast, papper, matavfall och restavfall, med tillgänglighet dygnet runt.

Envacs avfallsinsamlingslösningar är i linje med Trondheims engagemang för hållbar utveckling och betonar vikten av säkerhet, effektivitet och utrymmesbevarande. Genom att eliminera behovet av stora sopbilar inom bostadsområden får staden minskad miljöpåverkan, förbättrad säkerhet och hygien samt märkbara minskningar av buller, föroreningar och lukt.

”I Norge är den lösning som minst föredras deponering av avfall på soptippar. Det mest fördelaktiga alternativet är att förebygga avfallsgenerering och återanvända samt reparera produkter. Om avfall ändå genereras är det primära målet att återvinna materialen. – Brage Hertzenberg-Nafstad, Trondheim kommun.

Stadens avfallshanteringsstrategi sträcker sig bortom insamling och sortering. Restavfall förbränns för energiändamål, vilket bidrar till värmebehoven av centralvärme. Papper och plast sorteras vid en automatiserad anläggning, där pappret återvinns regionalt. Matavfall omvandlas till biobränsle och gödselmedel, vilket stöder driften av sopbilar och kollektivtrafik med biogas.

Som ett bevis på nya avfallsinsamlingspraktiker har staden lyckats minska årlig avfallsgenerering, trots utmaningarna med stadsutvecklingen. År 2023 minskade den totala avfallsmängden i Trondheim från 296 kg/person till 287 kg. Dessutom förbrändes 48% av hushållens restavfall för energiändamål, vilket innebar en förbättring med 5% jämfört med 2022.

Figure 1: The illustration explaining how the Envac stationary vacuum waste collection system works

Illustrationen förklarar hur Envacs stationära sopsugssystem fungerar

Trondheim utvecklas snabbt med innovativ miljöteknik inom avfallshantering som sätter standarden för många städer världen över. Trondheim går mot en renare vision för framtida avfallshantering. Envac, med sin omfattande erfarenhet inom forskning och utveckling, är stolta över att vara en del av denna resa. Envac erbjuder avfallsinsamlingslösningar som hjälper städer att enklare uppnå sina avfallsinsamlingsmål.

“Vår främsta prioritet är att erbjuda en hållbar lösning för Trondheim som förbättrar nuvarande invånares och kommande generationers livskvalitet. Det innovativa Envacsystemet gör avfallsinsamlingen smartare, grönare, säkrare och mer hygienisk. Vi är stolta över att vara pionjärer inom ett framåtsträvande avfallsinsamlingssystem som kan stödja staden i att uppnå sina mål.” Roy Sandersen, Distriktschef Trondheim, Envac Norge.

Läs mer om projektet

Ta reda på mer:

Fördelarna med automatiska sophanteringssystem

Läs mer om Envac’s lösningar för avfallshantering här

Presskontakt:
Knut Johansen
Försäljningschef, Envac Norge
knut.johansen@envac.no

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält