Envacs nya projekt i Gangnam, Seoul, främjar hållbarhet genom nollavfall i stadsmiljöer

Envac Korea är stolta över att kunna tillkännage den framgångsrika avslutningen av Gaepo-projektet, The H Firstier I’Park, i det prestigefyllda Gangnam-området. Detta banbrytande projekt representerar ett av Seouls största och mest prestigefyllda projekt och visar Envacs engagemang för att skapa en ren och hållbar miljö. Utvecklingen, byggd på en 400 000 kvadratmeter stor plats, omfattar 74 individuella byggnader, varav några så höga som 35 våningar och ett mer än 12 000 kvadratmeter stort parkområde.

Gaepo-projektet har Envacs automatiska avfallshanteringssystem som spelar en avgörande roll i Sydkoreas vision att uppnå ett avfallsfritt samhälle. Genom att använda ett omfattande nätverk av underjordiska rör transporterar systemet avfall från olika byggnader till en central uppsamlingsstation, vilket eliminerar behovet av traditionella sopbilar.

Projektdata:

  • Matavfall som samlas in dagligen: 3,2 ton
  • Matavfallsinkast: 2 965
  • Restavfall som samlas in dagligen: 2.1 ton
  • Restavfallsinkast: 100
  • Hushåll som är anslutna till Envac system: 6 700
  • Koldioxidutsläppsreduktion i området: 90%
Jae Ho Jo, Project Manager at Envac Korea

”Jag är oerhört stolt över att ha slutfört det banbrytande Gaepo-projektet, The H Firstier I’Park, i det prestigefyllda Gangnam-området. Att installera Envacs automatiska avfallshanteringssystem säkerställer en ren och hållbar boendemiljö för invånarna i detta område. Detta banbrytande projekt sätter en ny standard för renlighet och hållbarhet i Större Gangnam-området.” – Jae Ho Jo, Projektchef på Envac Korea.

Det automatiska avfallshanteringssystemet utvecklat av Envac är en hållbar lösning som tar itu med miljöproblem och förbättrar invånarnas livskvalitet. Systemet är helt automatiserat, kräver minimalt manuellt arbete och fungerar genom att transportera avfall från smarta inkast genom ett slutet och förseglat rörsystem till en central uppsamlingsstation. Denna process säkerställer en hygienisk och luktfri miljö, vilket gör det till en lovande lösning för avfallshantering i stadsområden.

Det här innovativa systemet minskar väsentligt koldioxidutsläpp, partiklar och trafikstockningar, vilket gör det särskilt värdefullt i tätbefolkade stadsområden som Seoul. Systemet frigör också värdefullt utrymme i byggnader och på gator, vilket förbättrar säkerheten för gångtrafikanter och cyklister.

Om Sydkoreas ”betala enligt vad du kastar”policyn

Syftet med policyn är att tackla problemet med matavfall och avfallsinsamlingssystemet som stöds av Envac är utrustat med sensorer för att hjälpa till att uppnå uppsatta mål. Systemet väger matavfallet som hushållen genererar och slänger i inkasten. Detta uppmuntrar de boende att minska matavfallet genom att göra dem medvetna om kostnaden för överflödig matavfallshantering och dess miljöpåverkan.

Med avancerade sensorer och övervakningssystem möjliggör Envacs sopsugssystem realtidsövervakning av avfallsnivåer och systemprestanda. Systemet löser utmaningar inom avfallshantering och bidrar till ett värdeskapande och hållbart modernt liv.

Envac Koreas slutförande av Gaepo-projektet är en viktig milstolpe i Sydkoreas resa mot ett avfallsfritt samhälle.

Läs mer om projektet

Ta reda på mer:

Envac Insights om ”Betala enligt vad du kastar

Läs mer om Envac’s lösningar för avfallshantering här

Presskontakt Envac Korea
Yoon Woo Lee
Marketing & Communications
Mobil: +82 (0)10 8520 8298
Mejl: ywlee@envac.co.kr

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält