Envacs samarbete med STELLA Futura
medför smartare elanvändning

Envac är beroende av stabil elförsörjning som de flesta företag, men vill göra det beroender till något positivt genom att installera hållbara batterier i Envacs befintliga anläggningar i Sverige. Stella Futuras batterier och Envacs automatiserade system som kan anpassas till belastning av elnätet kommer minska kostnader, men även förbättra det svenska elnätets effektivitet och resiliens.

Partnerskapet med Stella Futura kommer göra Envacs system till energihubbar som kan användas och utvecklas över tid.

“Vi på Envac har alltid varit intresserade av hur man genom att lösa en stor urban utmaning i sin tur kan lösa hela kedjan av problem. Med hållbar energi blir vårt system mer kostnadseffektivt samtidigt som det blir en viktig nyckel i hållbar stadsutveckling. Det här är ett stort steg för att förbättra vår miljöprestanda.” – Patrick Haraldsson, VD, Envac North Europe.

Projektet inleddes 2022 och fem batteriinstallationer är planerade för Stockholmsområdet. Systemet balanserar ut toppar i elanvändning, så kallad toppbelastningsutjämning, som minskar elkostnader och energibelastning. I flera länder är energipriser högre än vanligt och toppbelastningar är en utmaning att hantera. Envacs automatiserade system tillsammans med Stella Futuras batterier är utformade för att hantera sådana toppbelastningar.

Inom projektet har Envac implementerat den senaste generationens styrsystem vilket stödjer hantering av toppbelastningar. Det nya systemet har minskat energianvändning med upp till 30%. Kombinerat med hur Envacs automatiserade system maximerar effektanvändningen av batterier ger det en 70% minskad elanvändning de tider när elsystemet är som mest belastat.

Det finns möjlighet att expandera till att innefatta fler system i Sverige. Huvudmålet är att utvärdera och utveckla framtida möjligheter tillsammans med fastighetsägare och förvaltning. 

Det är inspirerande att arbeta med urbana innovatörer som Envac. Om vi ska kunna skapa hållbara städer behöver samtliga aktörer bidra till att lösa mer än bara ett problem. Genom vårt samarbete blir det lättare att ha råd med hållbar avfallshantering samtidigt som det öppnar upp flera möjligheter för innovativ förvaltning”.  – Ulrika Tornerefelt, CEO, Stella Futura.

På vår sopsugsanläggning i Hammarby Gård har man testat denna batterilagring vilket har givit ett mycket positivt resultat. Stora effektbesparingar har kunnat uppnås.

Nu ser vi fram emot att flera av våra sopsugsanläggningar kommer uppdateras med batterilagring och därmed minska sina effektkostnader.

Läs mer om Stella Futura och hur det fungerar här

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält