Kort om

GIFT City är ett av de mest ambitiösa infrastrukturprojekt som genomförts på indisk mark och en som Indiens Premiärminister, Shri Narendra Modi, tror “möter behoven hos ett modernt Indien och skapar utrymme i den globala finansiella världen”.

Huvudsyftet är att tillhandahålla högkvalitativ infrastruktur, som inkluderar el, gas, vatten, fjärrvärme och avfall, så att finans- och teknikföretag kan flytta från områden som Mumbai och Bangalore, där infrastrukturen är antingen otillräcklig eller dyr.

Envac vann anbudet att installera världens första integrerade avfalls- och sorteringsanläggning för återvinning. Genom att tillhandahålla hållbar avfallstransportteknik samt säkerställa att den automatiska avfallsinsamlingen på upp till 400 ton avfall varje dag fungerar bidrar Envac till GIFT Citys Smarta städer status. Själva området spänner sig över 886 hektar i Gandhinagar.

Projektet

Vid färdigställandet 2025–2028, kommer GIFT City bestå av:

  • Bostads- och kommersiella områden
  • Sjukhus, skolor, hotell
  • Ett handelscentrum i världsklass
  • Ungefär 25 000 lägenheter med över 100 000 boende och runt 500 000 personer som arbetar i området
  • Ett detaljhandelsområde som förväntas ta emot 25 000-50 000 besökare varje vecka
  • 115 stycken torn på mellan 25-60 våningar

Varje byggnad kommer att ha två Envac schakt och avfallet transporteras till en av platsens sju insamlingsstationer, sopsugsterminaler. Det kommer att samlas in organiskt avfall och blandat återvinningsbart material. Envac kommer också ansvara för att sortera det återvinningsbara avfallet i en överenskommelse som gör GIFT City till den första platsen i världen att installera ett Envacsystem som behandlar alla delar av insamlingsprocessen.

Resultatet

Så här långt, har Envac:

Skapat en “bäst i klassen” -avfallsinsamlingslösning som kommer att serva 874 000 personer när installationen är färdig

Ersatt 70-80 sopbilar med ett underjordiskt rörnätverk, som stödjer GIFT Citys trafikplanering

Minskat driftskostnaden för avfallsinsamlingen med över 70 procent

Skapat en plan för dagens insamling av avfall i Indien

Spelat en integrerad roll för att hjälpa GIFT City att bli en global förebild och “världens första” genom att integrera sin teknik genom hela utvecklingen

Givit GIFT City ett mervärde genom att minimera den mänskliga interaktion som annars krävs vid traditionell insamling

Lagt grunden till ett framtidssäkrat avfallsarv och säkerställt att GIFT Citys avfallshantering i och runt platsen kommer att förbli ren, effektiv och osynlig under årtionden framöver

Att ta fram visionära planer i världsklass är en sak, men att faktiskt göra dem till verklighet en annan. Med Envac har vi hittat en partner som medför ett mervärde till GIFT City på flera nivåer. Systemets förmåga att revolutionera avfallsinsamlingsprocessen, från att göra den renare och mer hygienisk genom att eliminera överfulla sopinkast, till att göra området säkrare och miljövänligare genom att ta bort stora lastbilar från processen – allt samtidigt som kostnaden för avfallsinsamlingen minskar – är extraordinärt. Vi tvivlar inte på att Envac fortsätter att stödja Clean India initiativet och vi ser fram emot att rulla ut systemet när projektet utvecklats.

400 ton/dag

Insamlingskapacitet

2 fraktioner

Blött avfall/blandat avfall

1 200 m transportrör (fas 1)

för underjordisk transport av avfall från byggnader till insamlingsterminal

80 sopbilar eliminerade

och ersatta med ett underjordiskt rörnätverk som stöder GIFT Citys trafikplanering.

Smart stad

Envac bidrar till GIFT Citys Smarta stad status genom att tillhandahålla dess hållbara, AI-drivna avfallsteknik.

Se fler projekt

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält