Kort om

Under konstruktionen av JBR, vars design innehöll en strategi baserad på manuell avfallsinsamling med sopkärl, konstaterade utvecklaren att traditionell avfallshantering inte skulle kunna hantera de förväntade dagliga avfallsmängderna på 35 ton på ett effektivt sätt.

Beslutet att implementera ett sopsugssystem från Envac sparade både tid för utvecklarna, yta och kostnader som är relaterade till manuell avfallshantering.

Resultatet

Sedan systemets invigning 2007 har Envac:

Levererat en 100 %-ig framgång när det gäller att förhindra överfulla soptunnor. Automatiskt och ”osynligt” samlat in över 12 000 ton av avfall av varje avfallstyp per år. Från inkast till sopsugsterminalen.

Minskat den manuella avfallshanteringen med 85%.

Minskat arbetskostnaderna med 60% för de som annars manuellt drar fram och flyttar sopkärlen när de ska tömmas. Det resulterar i en återbetalning av systemet inom 7 år.

Eliminerat att det står avfallskärl vid vägarna och väntar på insamling. Fördelar som ger en bättre och mer hygienisk boendemiljö.

Omvandlat utrymmen som egentligen designats för sophantering till exempelvis kontorsytor eller plats för hantering av skrymmande avfall.

Utvidgat JBR: s avfallsinsamlingskapacitet för att även täcka insamlingen av avfall för kommersiell verksamhet. Detta utan att kräva mer utrymme eller modifieringar av befintlig sopsugsterminal och rörnätverk.

Reducerat antalet timmar som sopbilar tillbringar på JBR varje dag med 90%.

Eliminerat de negativa miljöaspekter som avfallshantering medför.

35 ton/dag

Insamlingskapacitet

90% minskning av timmar med sopbilar i JBR

Jämfört med manuell hantering

74% reducering av ytan

Som skulle krävts vid manuell avfallshantering

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält