Projektet

I den nye bydel Aarhus Ø slipper beboerne for at have støjende skraldebiler kørende rundt mellem boligerne. I stedet sender et undertryk affaldet gennem et rørsystem til en central opsamling lidt afsides fra boligerne. Alt sammen drevet af vindmøllestrøm.

Det århusianske affaldshåndteringsselskab DBHA A/S står bag anlægget, og tanken om et moderne og grønt affaldssugesystem har levet længe hos dem.

Affaldssuget er bygget sideløbende med udviklingen af området på havnen i Aarhus, hvor der fortsat bygges nye boliger og ejendomme. Kvarterets ejendomme har tilslutningspligt til anlægget, og derfor er projektet økonomisk bæredygtigt.

Affaldet i Aarhus Ø bliver suget med vakuum til en fælles affaldsterminal, hvor det komprimeres og hentes i containere. Med en ny større terminal, som ikke vil have en øvre kapacitet, vil anlægget kunne håndtere alle kvarterets boliger, når de står færdige, og århusianerne begynder at flytte ind.

Selvom systemet som sådan ikke er et pilotprojekt, er det første gang, at affaldssuget er etableret samlet for en bydel.  Fuldt udbygget vil anlægget være Danmarks største.

3+2 Fraktioner

Papir, restavfalld og erhvervsaffald, udbygges med 2 ekstra fraktioner; matavfalld og tekstiler

5 000 Boliger

hvornår færdigudbygget

Effekten

Når affaldet fra Aarhus Ø suges til en central terminal, betyder det langt færre kørsler med skraldebiler, og derfor også langt færre sundhedsskadelige emissioner i nærområdet i form af Nox og partikler fra dieselmotorer. Faktisk anslås CO2-belastningen til at være ned til en tredjedel af traditionel indsamling af affaldet.

Projektet indgår derfor også i Aarhus Kommunes CO2030-plan, der skal gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.

Systemet er indrettet sådan, at de centrale containere kun behøver blive tømt, når de er fulde, og det giver en væsentlig energioptimering. Samtidig har DBHA gjort driften af anlægget grønt. Den energi, der skal bruges til at suge og komprimere affaldet, kommer nemlig fra vindmøller, der er mindre end 2 år gamle.

Affaldssugesystemet er kun udbredt i begrænset omfang i Danmark, men det er absolut skalerbart. Både i forbindelse med nybyggerier og i forbindelse med affaldsindsamling i gamle bykerner.

Vi ville gerne lave et affaldssystem, der både var grønt til fordel for beboerne og samfundet, og som også matchede de høje arkitektoniske standarder i kvarteret. Det vandt opbakning hos bygherrerne, og det er vigtigt for den fremtidige drift, at hele kvarteret bakker op om løsningen.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes