Projektet

Det nye affaldssystem betyder mindre rod og en langt lavere risiko for skadedyr i gården – ligesom ejendomsfunktionærer eller renovationsarbejdere slipper for at trille tunge containere rundt i gården. Fra det centrale anlæg i udkanten af bykvarteret kan skraldevognene hente affaldet uden at skulle køre ind i selve bykvarteret.

Det begrænser lugt og støj – ligesom det øger sikkerheden i området, når de tonstunge skraldevogne ikke længere skal kante sig igennem parkerede biler, cykler og legende børn.

Affaldsanlægget, der er det første af sin slags i verden, gør det samtidig let for beboerne at sortere deres affald.

Normalt vil et affaldsskur og affaldscontainere tage en del af pladsen i gårdrummet og både lugte og støje. Sådan bliver det ikke i det nye Bellakvarter, som er en nyfortolkning af de gamle brokvarterer i København. Her har man lagt vægt på at skabe gårdrum med små haver, stier og grønt, beregnet til leg og hygge.

4 tons/dag

Indsamlingskapacitet

5 fraktioner

Papir, pap, plast, bioaffald og restaffald

2 200 boliger

Vi har bygget et helt nyt affaldssystem, hvorfra affaldet via et lukket rørsystem under jorden suges direkte til et centralt anlæg. Her samles affaldet i forskellige containere, der kan køres direkte til genbrug eller forbrænding.
Det nye anlæg er udviklet, så det er let for beboerne at sortere i de forskellige fraktioner, lokalplanen kræver. Og vi ret overbeviste om, at anlægget vil betyde en endnu mere affaldssortering. Vi ved fra andre boligområder, at flere sorterer, når det bliver let og en del af hverdagen at skille sig af med de forskellige fraktioner samtidig med ens daglige affald.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes