Vi skal skape et mer bærekraftig samfunn i dag og for fremtidige generasjoner

Vårt automatiserte avfallsinnsamlingssystem sorterer, samler inn og gjenbruker avfall til formål som avfall til energi og resirkulering. Dette reduserer trykket på deponier. Vi bruker avansert teknologi
som har vist seg å være svært effektiv og har potensial til å redusere karbonavtrykket vårt betydelig. Gjennombruddet kan bane vei for en renere og mer miljøvennlig fremtid i våre byer.
Med automatisering innen avfallsinnsamling er sirkulær ressursbruk en realitet vi allerede nå kan oppleve i hverdagen.

Sortering – nøkkelen til vellykket avfallshåndtering

Envac sine avfallssugsystemer er utviklet for å hjelpe sluttbrukere med resirkulering på en enkel måte. Ved å samle inn i flere avfallsfraksjoner kan brukerne bidra til høyere gjenvinningsgrad og bidra til sirkulær ressursbruk i sin kommune.

Våre optiske sorteringssystemer bruker forskjellig fargede avfallsposer for å sortere ulike avfallsfraksjoner, inkludert mat, tekstil, plast, papp, avis, metall og restavfall. Disse fargede posene kan deponeres i samme avfallsinntak, noe som gjør avfallssortering til en lek.

Envac betjener mer enn 4.000.000 mennesker over hele verden med sine mer enn 1.000 avfallssugsystemer.

Vi er stolte av å bidra til å forbedre den globale gjenvinningsgraden.

Les mer om Envac Sortering

Brukere med mer engasjement og bevissthet om gjenvinning

Vår digitale løsning, Envac ReFlow, er utviklet for å hjelpe både enkeltpersoner og kommuner med å håndtere avfall mer effektivt, samtidig som den bidrar til de større bærekraftsmålene.

Med ReFlow-appen får brukere veiledning om sortering av resirkulerbart materiale, samt tilbakemelding om deres resirkuleringsytelse og påvirkning på miljøet.

I tillegg fungerer plattformen som et middel for å simulere brukere til å dele og gjenbruke varer. Dette bidrar til bærekraft. For å øke bevisstheten og deltakelsen i resirkulering, benyttes inngangsskjermer i leilighetsbygg for å gi informasjon og tilbakemeldinger om gjenvinning.

Nylige studier gjennomført av Envacs partner, LocalLife, viste at blant fokusgruppen med tilgang førte ReFlow til en 12% reduksjon i avfallsgenerering og en 15% økning i plastresirkulering. Dette resulterer i større tilfredshet med både systemene fra Envac, samt boligområdet som helhet.

Lær mer om Envac ReFlow

Envac ReFlow

Datadrevet avfallshåndtering gjør bærekraftige beslutninger i smarte byer mulig

Avfall til energi, drivstoff og gjødsel

Med bedre kildesortering av avfallsstrømmer kan Envac sine systemer bidra til å skape energi fra kommunalt avfall.

Dette kan innebære sortering av avfall som er vanskelig å resirkulere til forbrenning ved et avfall-til-energianlegg eller et kraftvarmeverk (CHP). Envac sine systemer kan også bidra til å samle inn matavfall for å produsere biogass og gjødsel.

Vårt mål
3 000

brukere av ReFlow innen utgangen av 2023 og 100 000 brukere innen 2027

Stimulere til sirkulær ressursbruk ved å øke antall brukere av Envac sine systemer med 25% innen 2025

Stimulere til sirkulær ressursbruk ved å øke antall brukere av Envac sine systemer med 25% innen 2025

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt