Forretningsansvar

Envacs forretningsansvar innebærer å stimulere til rettferdig praksis innenfor drift og forsyningskjede.

Grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid

Vår tilnærming til ansvarlig virksomhet er grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Vi har som mål å være en bærekraftig forretningspartner ved å drive forretninger ansvarlig ved å jobbe med tre spesifikke emner:

  • Arbeidsforhold
  • Rettferdig og etisk virksomhet
  • Mangfold og inkludering

Trygge arbeidsforhold er vår høyeste prioritet

Vi arbeider for gode arbeidsforhold for alle som påvirkes av våre løsninger og drift av disse – inkludert våre egne ansatte, våre kunder og renovasjonsarbeidere.

På alle nivåer i selskapet vårt har sikkerhet topp prioritet. Våre lederteam, fra globale til lokale, tar  alltid opp sikkerhet i møtene sine og jobber for å skape en sikkerhetskultur i selskapet.

Vi har en proaktiv tilnærming for å forhindre ulykker knyttet til drift av våre systemer. Det endelige målet vårt er å nå null ulykker.

Vi bruker rapporteringsverktøy for Helse og sikkerhet-hendelser (OHS) og engasjerer oss aktivt i sikkerhetsprogrammer. Nylig introduserte vi en global OHS KPI som måler hendelser, alvorlige ulykker og nestenulykker.

Sanitærmiljø samtidig som driftskostnadene i helsesektoren reduseres

Våre løsninger på sykehus samler avfall og tøy for å håndteres effektivt i et lukket system. Dermed reduseres risikoen for spredning av sykdommer samtidig som sikkerheten til pasienter og sykehuspersonale forbedres.

Med vår avfallsløsning kan smittefarlig avfall håndteres i et lukket miljø og nøytraliseres i anlegget ved hjelp av sikre metoder. Etter behandlingen kan avfallet håndteres som vanlig avfall.

Lær mer

Reduser manuell håndtering og forbedre arbeidsmiljøet

Manuell håndtering er en av hovedårsakene til skader i avfallshåndteringen da det innebærer bæring og tunge løft. Ved å fjerne disse aktivitetene bidrar vi til HMS i renovasjonsbransjen, og innen avfalls- og tøy- håndtering i sykehussektoren.

Rettferdig og etisk virksomhet

Å drive en rettferdig og etisk virksomhet er avgjørende for Envacs omdømme og suksess. Forretningspartnere, inkludert leverandører og kunder, er avgjørende for vår evne til å drive en rettferdig og etisk virksomhet.

Envacs etiske retningslinjer veileder våre ansatte til å opptre etisk i deres daglige virksomhet, og  vi oppfordrer våre leverandører til å gjøre det samme.

Ansatte er proaktivt engasjert i e-læringsprogrammer knyttet til etiske retningslinjer, varsling, etiske standarder osv. Vi tar sikte på å sikre at alle våre eksterne leverandører også følger og overholder Envacs etiske retningslinjer.

Varsling
Envac’s Whistleblowing Process, lansert i 2022, gjør det mulig for interne og eksterne interessenter å anonymt rapportere mistenkte brudd på våre etiske retningslinjer eller uetisk oppførsel til en tredjepart.

Mangfold og inkludering

Vi jobber for å oppmuntre til likeverd og inkludering blant alle våre ansatte rundt om i verden.

Våre globale retningslinjer for mangfold og inkludering, som ble lansert i 2022, styrer vårt arbeid med mangfold og inkludering i hele organisasjonen vår.

Vi tror at oppmuntring av en mer mangfoldig og inkluderende organisasjon driver innovasjon og gjør oss bedre tilpasset for langsiktig suksess.

I fremtiden er vi forpliktet til å ytterligere styrke vårt arbeid med mangfold og inkludering. Vi gjennomfører årlig en gap-analyse for å lage en handlingsplan som vil forbedre vår innsats for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt