Envacs bidrag

I 2015 fastlagde FN 17 mål for bæredygtig udvikling med det mål at gøre verden mere bæredygtig inden 2030. Verdensmålene omfatter en bred vifte af emner fra sanitet og forebyggelse af smitsomme sygdomme over rent vand og ren luft til robuste bymiljøer og lavere forbrug af fossile brændstoffer. Vores anlæg kan bidrage til at løse disse udfordringer og hjælpe byer, organisationer og virksomheder til at gøre deres, for at vi når FN’s verdensmål. 

Der er brug for, at alle gør en indsats. Vi er klar til at være med til at løfte opgaven.

Vores løsning

Et af verdensmålene går ud på at forbedre sundheden og sikkerheden for jordens befolkning. Vores løsninger giver bedre sikkerhed og sundhed for brugerne, da uhygiejniske forhold og lugtgener afhjælpes, og skadedyr bekæmpes. Samtidig bidrager vores berøringsfrie teknologi til at begrænse overførslen af smitsomme sygdomme.

Da omfanget af tung trafik ved affaldsindsamling nedbringes i tætbefolkede områder, falder antallet af dødsfald og skader opstået ved trafikulykker. Vores løsninger til sygehuse giver større sikkerhed ved håndtering af vasketøj og medicinsk affald på sygehuset.

Ved traditionel affaldsindsamling er der behov for jævnlig rengøring af affaldsbeholdere, hvilket belaster vandforbruget og udgør en risiko for forurening af grundvandet. Vandforbruget til rengøring kan udgøre ikke mindre end 200 liter pr. beboer årligt. Vores banebrydende løsning begrænser presset på vandressourcerne og bidrager til at nå FN’s mål for bedre balance i vandforsyningen.

Envacs affaldssugløsninger og ydelser udgør en hjælp til at nå FN’s mål om ansvarligt forbrug og produktion ved at integrere affaldshåndtering og cirkulær økonomi. Envacs anlæg kan håndtere en række affaldsfraktioner, og vores sorteringsteknik gør genbrug let, så ressourcerne kan genanvendes flere gange.

Envac er den perfekte samarbejdspartner i bestræbelserne på at nå FN’s mål om en robust og bæredygtig infrastruktur. Vores anlæg er robuste og fungerer altid – også under ekstreme forhold. Vores installation på Roosevelt Island i New York har således været i drift siden 1975 og fungerede både under den kraftige snestorm i 2010 og under orkanen Sandy i 2012.

Det er også muligt at indbygge vores anlæg i særlige områder med følsom bygningsmasse. Det er blandt andet sket med stor succes i historiske byområder i Bergen og det nordlige Spanien.

Med den fortsatte urbanisering følger et øget pres og behov for at skabe bæredygtige og intelligente byer. Envac bidrager til at skabe bæredygtige byrum, hvor vejene kan laves om til gang- og cykelstier og grønne områder. Da luftkvaliteten også forbedres som følge af mindre tung trafik med skraldebiler, hjælper vi byerne med at nå verdensmål nr. 11 og forbedre livskvaliteten.

Med vores automatiserede anlæg undgås mange af de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er forbundet med traditionel manuel affaldsindsamling, hvilket bidrager til et mere sikkert arbejdsmiljø og dermed verdensmål nr. 8.

Vores teknik til affaldsindsamling har bevist sin betydning for klimaindsatsen, der udgør mål nr. 13, da affaldssuget nedsætter CO2-udledningen med op til 90%. Det er en af årsagerne til, at EU-Kommissionen anser affaldssug for at være den bedste løsning til byrum, og årsagen til, at mange af verdens storbyer som Singapore, Stockholm og Seoul har valgt at satse på denne affaldsløsning.

Detta er Envac

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes