Bidrager til bæredygtig byudvikling

Bæredygtighed har altid været kernen i vores arbejde og fungerer som en vigtig drivkraft for vores virksomhed. Vi muliggør intelligente, bæredygtige samfund og fremmer den cirkulære økonomi ved at redefinere samfundets opfattelse af affald – i dag og for fremtidige generationer. 

Med 2,5 milliarder flere mennesker, der bor i byområder inden 2050, og en fordobling af mængden af genereret affald, kræver byerne mere intelligente og bæredygtige løsninger til affaldshåndtering. Envac spiller en vigtig rolle i det overordnede arbejde for cirkulært ressourceforbrug og CO2-neutralitet, samtidigt med at livskvaliteten forbedres, og der skabes merværdi for ejendomsudviklere.


Ressourcecirkularitet

Vores løsninger fremmer et mere cirkulært ressourceforbrug gennem særligt effektive affaldshåndteringssystemer, der understøttes af intelligent digital teknologi. Ved at indsamle flere affaldsfraktioner gør Envacs automatiske affaldsindsamlingssystemer det nemt for slutbrugeren at sortere sit affald med henblik på genanvendelse. På denne måde kan brugerne bidrage til højere genanvendelsesgrad og et mere cirkulært ressourceforbrug i deres respektive kommuner.

Læs mere

Livskvalitet

Vores affaldsindsamlingssystemer forbedrer livskvaliteten for beboerne ved at fremme trafiksikkerheden og skabe renere og mere attraktive boligområder. Løsningen skaber plads til flere grønne områder, der kan bruges til etablering af parker, gangstier, cykelstier og meget mere. Systemet kræver mindre brug af tunge renovationsvogne og reducerer kulstofudledningen med op til 90 %, idet systemet automatisk transporterer affald uden for beboelsesområdet i et lukket miljø. Med dette system kan der bygges mere intelligente byer, hvor beboelsesmiljøet er renere, frit for lugt og mindre plaget af støjforurening og skadedyr.

Læs mere

CO2-neutralitet

Vores mål er at sikre CO2-neutral drift inden 2030 – det gælder både vores egne aktiviteter og vores kunders pneumatiske affaldsindsamlingssystemer over hele verden. Vores erfaringer og undersøgelser viser, at systemet reducerer CO2-aftrykket med op til 90 %, og med topmoderne produktudvikling har vi forbedret energieffektiviteten med op til 50 % for eksisterende kunders anlæg gennem de seneste 10 år.

Vi udvikler kontinuerligt nye strategier og handlingsplaner for at indfri målet om CO2-neutral drift inden 2030.

Læs mere

Merværdi for kunden

Envac-systemer skaber merværdi for bygningsejere, ejendomsudviklere og samfundet generelt, f.eks. ved at skabe mere plads og flere faciliteter i ejendommene. Den plads, der spares på grund af det reducerede behov for affaldsindsamlingsrum, kan i stedet bruges til at skabe merværdi og øge omsætningen for ejendomsejeren, f.eks. gennem etablering af forretningskontorer, butikker el.lign. Når affaldet transporteres væk fra bygningerne, ved vi, at kunderne har opnået lavere forsikringspræmierne på grund af mindre risiko for brand.

Læs mere
FN’s

verdensmål for
bæredygtig udvikling

Alle er forpligtede på FN’s verdensmål.
Vi er klar til at påtage os vores del.

Læs mere

Virksomhedens ansvar

Envacs ansvar betyder bl.a. at vi vil arbejde for at fremme korrekt praksis inden for drift og forsyningskæde. Dette omfatter overholdelse af arbejdsstandarder, retmæssige vilkår for arbejdstagerne samt støtte til og fremme af etisk indkøbspraksis. Ved at prioritere korrekt praksis kan vi sikre, at vores aktiviteter har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

Vores centrale ansvarsområder er:
• Arbejdsforhold
• Korrekt og etisk drift
• Mangfoldighed og inklusion

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2022

Envac har forpligtet sig til at gøre sin globale drift CO2-neutral inden 2030 ud fra de årlige publicerede bæredygtighedsrapporter. Rapporten fra juni 2023 illustrerer vores miljømæssige, økonomiske og sociale resultater i løbet af 2022.

Læs hele rapporten Download rapporten

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes