GDPR – Politik for behandling af personoplysninger

herunder information om cookies og indsamling af personlige data

Politik for behandling af personoplysninger

Formålet med denne politik er at forklare, hvordan dine oplysninger indsamles og behandles på vores hjemmeside envacgroup.com og de tilhørende undersider, hvilke valg og rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af disse rettigheder. Denne politik er skrevet til brugerne af vores hjemmesider.

Vi gør opmærksom på, at betegnelserne “Envac”, “os” eller “vi” henviser til Envac AB (udbyderen af denne hjemmeside) og/eller andre selskaber i Envac-gruppen.

Vi lægger vægt på beskyttelse af personoplysninger, og vi har bestræbt os på at udarbejde hjemmesiden med respekt for vores brugeres personoplysninger. Udgangspunktet er, at vi ikke behandler flere personoplysninger end nødvendigt til det givne formål, og at vi bruger data, der er så lidt personfølsomme som muligt.

Personoplysningernes type og brugen af dem
Personoplysninger er data, der kan bruges til at identificere en person. Vi behandler personoplysninger for at kunne udføre nødvendige handlinger såsom at besvare henvendelser eller fremsende materiale. Personoplysninger kan også bruges til direkte markedsføring til modtagerne i arbejdsmæssig sammenhæng, til kunde- og markedsanalyser, til invitationer til møder og til andre former for arbejdsmæssig kontakt vedrørende vores produkter og tjenester.

Ved brug af webstedet og download af dokumenter behandler vi automatisk oplysninger, der under nogle omstændigheder kan udgøre personoplysninger. Det kan være oplysninger om tid, dato, den downloadede fil, filstørrelse, mængden af overførte data, browser, sprogindstillinger, operativsystem, henvisende domæne og IP-adresse. Formålet med behandlingen af denne type oplysninger er at kunne tilbyde en interessant, sikker og brugervenlig hjemmeside.

Legal basis
The legal basis for our processing of personal data is a legitimate interest in marketing our services and products, communicating with customers, suppliers, and other stakeholders as well as offering an interesting, safe and user-friendly website. In some cases, the legal reason is that the processing of personal data is necessary to fulfil an agreement or to act at the request of the person who provided the personal data before an agreement is reached. In the case of cookies, the legal basis is the consent. Further information on this treatment can be found in the section on cookies and similar techniques below.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er en legitim interesse i at markedsføre vores tjenester og produkter, kommunikere med kunder, leverandører og andre interessenter samt at tilbyde en interessant, sikker og brugervenlig hjemmeside. I nogle tilfælde er den juridiske årsag, at behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at leve op til en aftale eller for at udføre en handling efter anmodning fra den person, der har afgivet personoplysningerne, inden der indgås en aftale. Med hensyn til cookies er retsgrundlaget det afgivne samtykke. Yderligere oplysninger om denne behandling kan findes i afsnittet om cookies og lignende metoder nedenfor.

Varighed
Generelt gemmer vi ikke personoplysninger i længere tid end nødvendigt ud fra formålet med behandlingen. Vi sletter også personoplysninger, hvis du beder om det, eller hvis vi finder ud af, at de behandlede personoplysninger er forældede.

Videregivelse til tredjeparter
Vores udgangspunkt er, at vi ikke videregiver personoplysninger til uafhængige tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til en aftale eller lovgivningen. Det kan f.eks. være vores leverandører på områder som informationssikkerhed, IT, fragt og logistik, økonomi og markedsføring. Hvis vores virksomhed indgår i en koncern eller bliver en del af en koncern, kan dine oplysninger også blive videregivet til virksomheder i koncernen. Vi sælger ikke dine persondata og giver heller ikke en tredjepart lov til af andre grunde at bruge personoplysninger, der afgives til os, til egne formål. Undtaget er dog visse tekniske oplysninger, der i særlige situationer videregives til tredjeparter som beskrevet nedenfor.

Sikkerhed
Vi har fastlagt nogle rutiner og procedurer, der gør, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde. Det er kun de personer i vores organisation, der har brug for personoplysningerne for at udføre deres opgaver, der må have adgang til dem. Vores sikkerhedssystemer er udarbejdet, så de beskytter mod uvedkommende adgang, datasletning og andre ændringer, der kan udgøre en trussel mod datasikkerheden. De personoplysninger, der indtastes via formularer på vores hjemmeside, er beskyttet af kryptering under overførslen til vores servere.

Overførsel til lande uden for EU/EØS
Normalt behandler vi kun personoplysninger inden for EU/EØS. Dine personoplysninger og tekniske oplysninger kan dog i nogle situationer overføres til modtagere uden for EU/EØS, som har et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger. Hvis der er iværksat særlige sikkerhedsforanstaltninger, kan det undtagelsesvis også forekomme, at personoplysninger overføres til modtagere uden for EU/EØS, som generelt ikke har et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Rettigheder i forbindelse med personoplysninger
Hvis du anmoder om det, har du ret til at få dine personoplysninger udleveret uden unødig forsinkelse, og du har også ret til at få dine personoplysninger rettet eller slettet. Derudover har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og til at få dem overført til en anden. Endelig har du ret til at kræve, at dine personoplysninger ikke bruges til direkte markedsføring. Hvis du har spørgsmål eller ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er også muligt at kontakte den relevante tilsynsmyndighed.

Ændringer
Denne politik for behandling af personoplysninger opdateres løbende, og vi anbefaler, at man regelmæssigt kontrollerer, om der er ændringer, inden man bruger hjemmesiden

Links
På vores hjemmeside kan der findes links til andre hjemmesider. Disse sider har vi normalt ikke indflydelse på, og de er ikke omfattet af denne politik. Derfor opfordrer vi til, at man altid gennemgår en hjemmesides databehandlingspolitik, inden man indtaster personoplysninger.

Sådan behandler vi personoplysninger
I de følgende afsnit forklares det, hvilke typer databehandling vi kan foretage og med hvilke formål. Det forklares også, hvordan dataene indsamles, og hvor længe de opbevares.

Indsamling af statistiske webdata
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ved hjælp af en underleverandør logfiler, der indeholder netværks-ID’er og tidsstempler. Vi indsamler disse data for at kunne se antallet af brugere af vores hjemmeside. Vores retsgrundlag for denne behandling er vores legitime interesse i at vide, hvordan hjemmesiden bruges. De data, der indsamles via disse logfiler, identificeres omgående og gemmes derfor ikke i vores systemer.

Cookies og lignende metoder
Når du besøger vores hjemmeside, kan du angive, om du accepterer de cookies, der bruges på siden. Cookies bruges til at identificere dig som tilbagevendende bruger, analysere brugen af vores hjemmeside og udarbejde en profil over dine interesser. Der bruges også cookies til at give dig adgang til tredjepartscookies. Vi bruger cookies til at indsamle webstatistikker og til at holde styr på dine valg, når du logger ind. Tabellen nedenfor viser, hvilke cookies vi bruger og til hvilke formål.

Ud over de cookies, der bruges af Envac, gemmes nogle cookies af tredjeparter såsom Google. Disse tredjepartscookies har vi ikke indflydelse på, så det anbefales at læse nærmere hos Google (vedr. analyse). Vi bruger også Youtube og Vimeo til indlejret indhold.

Envac-cookies:

pll_language – [nødvendig/teknisk] Husker brugernes valg af marked/sprog.

env_cookie_cookie-bar-dismissed – [nødvendig/teknisk] Husker, når brugeren har trykket på cookielinjen.

env_cookie_analytics – [valgfri/teknisk] Brugeren har givet tilladelse til analysecookies.

env_cookie_technical – [nødvendig/teknisk] Brugeren har givet tilladelse til tekniske cookies, dvs. nødvendige cookies. 

Analysecookies:

_gat – [Valgfri/analyse] Sporingscookie til Google-analyse

_ga – [Valgfri/analyse] Sporingscookie til Google-analyse

_gid – [Valgfri/analyse] Sporingscookie til Google-analyse

__hssc – [Optional/analytics] HubSpot cookie keeps track of sessions.

__hssrc – [Optional/analytics] HubSpot cookie to determine if the visitor has restarted their browser.

__hstc – [Optional/analytics] HubSpot main cookie for tracking visitors.

hubspotutk – [Optional/analytics] HubSpot cookie thst keeps track of a visitor’s identity. It is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts.

__cf_bm – [Necessary/technical] Cookie is set by HubSpot’s CDN provider and is a necessary cookie for bot protection.

Administrator-/logincookies

Cookies, der kun er gemt for administratorer/indholdsansvarlige, når de er logget ind:

wordpress_test_cookie = [nødvendig/teknisk] – Bruges af wordpress til at teste muligheden for cookies

wordpress_logged_in_* = [nødvendig/teknisk] – Sikrer, at en bruger, der er logget ind, bliver ved med at være logget ind.

wp-settings-time-1 = [nødvendig/teknisk] Husker den indholdsansvarliges administratorindstillinger

wordpress_sec_* = [nødvendig/teknisk] Sikkerhedscookie til identifikation af en bruger, der er logget ind. 

Indstillinger for cookiesamtykke
Du kan altid ændre dine cookieindstillinger: 

Du kan bruge din browser eller enhed til at ændre indstillingerne for brugen og omfanget af cookies. Du kan f.eks. vælge at blokere alle cookies, kun at acceptere bestemte cookies eller at slette cookies, når du lukker browseren. Bemærk, at nogle dele af vores hjemmeside muligvis ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies. Flere oplysninger om cookies og ændring af indstillingerne i browseren kan ses på www.aboutcookies.org og www.allaboutcookies.org.

Videregivelse af dine oplysninger
Vi afslører, sælger, overfører eller videregiver ikke på nogen måde dine oplysninger ud over det nævnte i denne politik, medmindre vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovgivningen eller har givet samtykke til en sådan videregivelse. Dette er imidlertid ikke nogen hindring for, at vi kan bruge persondatarådgivere, der behandler oplysninger på vegne af os i overensstemmelse med skriftlige persondataaftaler og vores instruktioner. Persondatarådgivere, der får adgang til dine oplysninger (f.eks. når vi bruger en tredjepart til at gemme data på en server), har ikke ret til at bruge dine oplysninger til andre formål end det, der er beskrevet i denne politik.

Dine rettigheder

Ret til adgang Du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig. Det koster ikke noget at få en sådan kopi.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få dine oplysninger slettet i de tilfælde, hvor den opgave, de bruges til, ikke længere er nødvendig til det formål, oplysningerne blev indsamlet til. Der kan dog være lovgivningsmæssige krav, der gør, at dele af dine data ikke må slettes omgående.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at anmode om, at dine oplysninger overføres fra os til dig selv eller en anden udbyder. Der kan dog være lovgivningsmæssige krav, der gør, at dele af dine data ikke må overføres.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som vi foretager ud fra en afvejning af interesser. Du skal dernæst angive, hvilken databehandling du har registreret. Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi midlertidigt flytter personoplysningerne til et andet behandlingssystem eller gør dataene utilgængelige for en bruger.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til datamæglere tilbage ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til os eller til den relevante tilsynsmyndighed.

Brug af rettigheder
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os. Hvis du ønsker at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, bedes du kontakte Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ændringer af denne politik
Hvis vi foretager ændringer i denne politik, giver vi besked om det ved at offentliggøre den opdaterede version på hjemmesiden envacgroup.com. Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi også underrette dig på en relevant måde og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Ansvar
Envac AB (org.nr. 556611-5555) er den personligt ansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Kontakt os
envacgroup.com har udpeget en ansvarlig for databeskyttelsesområdet. Hvis du har spørgsmål om denne politik, behandling af dine oplysninger eller brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på gdpr@envac.se

Politik for behandling af personoplysninger 25-01-2021

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes