Optimeret indsamling af husholdningsaffald

Envacs optiske posesorteringsløsninger kan bruges af byer og regioner i alle størrelser og kan reducere transport- og indsamlingsomkostninger med over 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Vores optiske sortering kan integreres i alle indsamlingssystemer, uanset om det er affaldssug, plastbeholdere eller andet. Optisk sortering er en sikker måde at opnå omkostningseffektiv håndtering,

der samtidig øger genanvendelsesprocenten. Med Envacs løsning kan du nemt sortere op til 10 forskellige affaldsfraktioner i dit hjem.

Kompatibel med eksisterende indsamlingsmetode og udstyr.

En beholder til alle poser gør borgerne gladere og hjælper til og øge genanvendelsesprocenten.

Hjælper dig med at nå dine miljømål og bidrage til den grønne omstilling.Hvordan virker det?


Klik rundt på vores interaktive kort for at lære mere.

Husholdninger sorterer deres affald i forskellige fraktioner derhjemme i poser i forskellige farver. En farve for hver fraktion.Alle poser smides i samme beholder. Beholderen tømmes kun med én lastbil.Poserne bringes til et centralt genbrugsanlæg. Fra affaldsbunkeren overføres poserne via transportbånd til de optiske sorteringsstationer, hvor poserne adskilles efter deres farve.Ved afslutningen af sorteringsprocessen samles de sorterede fraktioner i en stor beholder. Herfra transporteres de med lastbil eller tog til et materialegenbrugsanlæg, hvor de kan tages i brug igen.Organisk affald overføres til et fordøjelsesanlæg for at producere miljøvenlig bio-metan, der driver affaldsbilen. Intet behov for fossil diesel.Restaffald, det vil sige alt affald, der ikke kan materialegenanvendes, bringes til et forbrændingsanlæg, hvor det bruges som brændsel til at producere central varme og el. I lande, hvor affaldsforbrænding ikke anvendes, deponeres det.Envac Sorting kan bruges med manuelt indsamlingsudstyr eller med et automatiseret affaldsindsamlingssystem. Det samme sorteringsanlæg bruges uanset indsamlingsmetode..

.

Optisk sortering: én beholder til alle affaldsfraktioner!

Systemet er baseret på farvekodning, hvor brugerne sorterer affaldet i poser med en bestemt farve for hver affaldstype.

Det gør sorteringen let, selv for uerfarne brugere. Med Envacs løsning er det nemt at sortere 10 affaldsfraktioner i vores hjem.

Alle poser smides i samme skraldespand. Poserne sorteres derefter optisk, baseret på farve, i sorteringsanlægget.

Det betyder færre transporter, hvilket både fører til reducerede omkostninger og lavere udledning af drivhusgasser.

At alle poserne kasseres i en enkelt skraldespand sparer også plads for slutbrugerne, som ikke skal have plads til flere forskellige skraldespande som der optager unødigt plads.

Lettere kildesortering

Grundlaget for al genbrug er at få brugerne til at sortere hjemme. Men at få brugerne engageret og motiveret til at sortere og genbruge er ofte en udfordring. En nøgle til øget motivation er, at både informationen og selve sorteringen er enkel.

Vi har stor erfaring og den lokale ekspertise, der skal til for at formidle information og tilpasse systemet til forskellige forhold.

I GrowSmarter-projektet steg genanvendelsesprocenten med 65 % i Valla Torg-boligområdet i Stockholm.

Läs mer om GrowSmarter

Optisk posesortering + AI
= smart bæredygtighed

Vores systems farvekodning muliggør dataindsamling og analyse med AI-drevet intelligens, når poserne sorteres.

Systemet kan indsamle oplysninger om mængder for forskellige genanvendelsestyper, hvor godt brugerne sorterer efter kilde, hvornår forskellige former for genbrug smides ud og meget mere.

Vi bruger derefter dataene til yderligere at forbedre og optimere vores system. Ved hjælp af AI kan vi også konfigurere systemets kapacitet og hvor ofte containere og skraldespande skal tømmes. Derudover kan vi bruge dataene til at motivere brugerne til endnu bedre kildesortering. Dette gør vores system smartere og mere bæredygtigt end traditionel genbrug.

En skræddersyet løsning

Genbrug er kernen i en cirkulær økonomi, men gamle og traditionelle metoder kan være både udfordrende og dyre. Vores optiske sorteringsløsninger kan bruges af byer og regioner i alle størrelser og kan reducere transport- og indsamlingsomkostninger med over 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Et optisk sorteringsanlæg er skræddersyet til kommunens behov og udfordringer, hvor vi tilpasser anlægget til mængden af ​​affald. Systemet kan håndtere madaffald, papir, plastemballage, metal, tekstiler, aviser, farvet og ufarvet glas mv.

Optisk sortering kan anvendes både i områder med affaldsindsamling og med manuel indsamling. Det betyder, at dit eksisterende udstyr ikke skal udskiftes.

Kontakt os i dag for din skræddersyede løsning

Projekt

Optiske sorteringsløsninger er en bæredygtig, omkostningseffektiv og smart løsning for alle kommuner uanset forhold. Læs mere om nogle af vores forskellige projekter inden for sortering og se hvordan de har valgt at gøre deres affaldsindsamling smartere.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes