Ingen ildelugtende skraldespandområder i gården i Bellakvarter, København

Et helt nyt affaldsanlæg i det nye Bellakvarter på Amager sikrer at beboerne kan nyde karreernes have- og gårdrum helt uden affaldscontainere i gårdrummet og skraldevogne, der henter affald. Affaldsanlægget, der er det første af sin slags i verden, gør det samtidig let for beboerne at sortere deres affald.

Normalt vil et affaldsskur og affaldscontainere tage en del af pladsen i gårdrummet og både lugte og støje. Sådan bliver det ikke i det nye Bellakvarter, som er en nyfortolkning af de gamle brokvarterer i København. Her har man lagt vægt på at skabe gårdrum med små haver, stier og grønt, beregnet til leg og hygge.

Ingen containere områder og færre skadedyr

“Vi har bygget et helt nyt affaldssystem, hvorfra affaldet via et lukket rørsystem under jorden suges direkte til et centralt anlæg. Her samles affaldet i forskellige containere, der kan køres direkte til genbrug eller forbrænding,” siger Ole Steen Pedersen fra Solstra Development.

Klar til affaldsseparation

Det nye affaldssystemet har indkast for papir, pap, plast, bioaffald og restaffald.

“Det nye anlæg er udviklet, så det er let for beboerne at sortere i de forskellige fraktioner, lokalplanen kræver. Og vi ret overbeviste om, at anlægget vil betyde en endnu mere affaldssortering. Vi ved fra andre boligområder, at flere sorterer, når det bliver let og en del af hverdagen at skille sig af med de forskellige fraktioner samtidig med ens daglige affald,” siger Ole Steen Pedersen.

Systemet er forberedt på mere affald

“ Systemet er designet til at håndtere adskilt affald fra alle de 1.800-2.200 boliger, der er bygget, da udviklingen er afsluttet omkring 2023,” siger CEO Thomas Rovsing fra Envac Denmark A/S, som leverede affaldssystemet.

Fakta

  • Systemet er designet til at være i stand til at håndtere mere end 1500 ton affald om året.
  • Solstra Development er udvikleren bag Bellakvarter.
  • The new waste system has been supplied by Envac Danmark A/S.
  • Envac Danmark A/S har bygget lignende affaldssystemer i Aarhus Ø, Aarhus ved Nyhavn og NyValby begge i København, men affaldssystemet til fem fraktioner er det første af sin art i verden.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes