Verdensunik forskningsprojekt i affaldshåndtering skalerer op i Norra Djurgårdsstaden

Reduce, Reuse, Recycle – ReFlow udvides

Vinnova-projektet “Reduce, Reuse, Recycle” har til formål at fundamentalt ændre affaldshåndtering gennem implementering af en ny IoT-baseret infrastruktur. Denne infrastruktur integrerer genbrug, genbrug og deleøkonomi på tværs af en hel bydel. Projektet er også unikt i størrelse og dets fokus på adfærdsvidenskabelig forskning. Dette banebrydende forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden er initieret af Stockholm Vatten och Avfall i samarbejde med KTH, Universitetet i Agder, Envac og flere lokale ejendomsejere.

Med en stigende global tendens til voksende affaldsmængder, især i kvarterer med multi-boliger, står mange byer over for flere udfordringer. Blandt andet for at effektivisere affaldssortering, mindske den samlede mængde affald og øge sorteringen af ​​madaffald og plastikaffald. Dette projekt er et vigtigt skridt for Stockholm Water and Waste til at udvikle nye metoder til at opfylde målene i sin affaldsplan.

”Med dette meget centrale projekt håber vi at kunne bidrage stærkt til at sikre vores egne og bydelens høje bæredygtighedsmål. Ved at digitalisere og stille affaldshåndtering til rådighed for beboerne kan vi også få helt ny statistik over brug, fejlmeldinger, affaldsmængder og genanvendelse for bydelen og derved også få et grundlag for, hvor vi skal sætte vores ressourcer frem for at nå vores mål.”
Lars-Olov Andersson, ansvarlig støvsuger, Stockholm Vatten och Avfall

Læs mere om projektet hos Stockholm Vatten och Avfall

Återvinningsguide i smartphone hos en invånare i Norra Djurgårdsstaden.
Genbrugsguide på telefon til beboer i Norra Djurgårdsstaden.

Skraldeopsamlingsløsningen i Norra Djurgårdsstaden får følgeskab af IoT-teknologi

En central del af projektet er støvsugeren, som er opgraderet med Internet-of-Things-teknologi (IoT), blandt andet gennem Envac ReFlow-appen. Denne teknologi muliggør ikke kun optimeret drift. Det letter også samspillet mellem beboerne, ejendomsselskaberne, infrastrukturen for affald og kommunen. Forventningen er, at dette ikke blot vil forbedre infrastrukturen, men også ændre den måde, beboerne opfatter og engagerer sig i bydelens affaldshåndtering.

Beboere i Norra Djurgårdsstaden får glæde af projektets fremdrift gennem et mere intelligent affaldssystem med brugervenlige værktøjer til blandt andet at se status for indsamling, statistik over brug, indberette eventuelle stop, tilpassede sorteringsvejledninger og smarte og enkle tips, der gøre en forskel i hverdagen. Disse værktøjer har til formål at give indbyggerne en dybere forståelse for sortering, og hvordan de kan bidrage til byens bæredygtighedsmål.

Projektet har til formål at undersøge, hvordan digitale løsninger kan fremme bedre sortering og dermed bidrage til en enklere og mere bæredygtig hverdag for beboerne i Norra Djurgårdsstaden. Projektets mål omfatter øget sortering, reducerede mængder affald, færre driftsforstyrrelser og øget kundetilfredshed.

”Med projektet sætter vi en ny standard i affaldssektoren, som endelig er ved at blive digitaliseret. Dette letter sorteringen i bydelen og bidrager til bæredygtighedsmålene ved at forbinde borgere med deres affaldssystemer for at reducere tærskler og inspirere til en mere bæredygtig hverdag.” David Enarsson, projektleder, LocalLife/Envac ReFlow.

Eksempel på en QR-kode på en skraldespand til at melde stop.

Øget sorteringsgrad på 48 %

I kvarteret Hornslandet er der i løbet af de sidste to år gennemført forsøg, som har vist meget positive resultater. Vi har blandt andet set en reduktion på 55 % i servicesager for de skraldespande, der er tilsluttet støvsugeren. Det skyldes, at brugerne selv kan melde stop, hvilket skaber en automatisk tømning af systemet. De første test viste også øget sorteringsgrad i renovationssystemet med 48 % og en 170 % stigning i plastgenanvendelse. Beboerne melder også om et ændret syn på affaldshåndtering. Fra at være blevet oplevet som en individuel belastning til nu at blive set som en værdifuld og fælles aktivitet, der bidrager til en mere bæredygtig livsstil.

“Projektet har en verdensunik skala, design og tilgang. Vi bryder helt ny vej for at opbygge ny viden inden for affaldsrelateret adfærd. Derfor har projektet fået meget stor opmærksomhed i akademiet.” Henrik Siepelmeyer, ph.d.-studerende ved Universitetet i Agder og på KTH, beskriver sin forskning i projektet.


Mere information om projektet:
Lars-Olov Andersson, Stockholm Vatten och Avfall, lars-olov.andersson@svoa.se
David Enarsson, LocalLife/Envac ReFlow david@envacreflow.com

Stockholm Vatten & Avfall

IoT Sverige/Vinnova

RE3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes