Envac utnevner regional MD for å gå i spissen for regional ekspansjon og styrke Saudi-kapasiteten

Envac har forfremmet James Fullerton til administrerende direktør i Midtøsten som en del av en omstrukturering. I denne rollen vil Fullerton lede organisasjonens regionale virksomhet for å samkjøre, styrke leveranseevnen og skape et solid grunnlag for å møte Saudi Vision 2030. Visjonen fokuserer sterkt på smarte byer og bærekraft.

Envac er den fremste spesialisten innen automatiserte underjordiske avfallsinnsamlingssystemer – gjerne kalt avfallssug.

Midtøsten-virksomheten til Envac har fusjonert for å bli en del av en ny EMEA-makrodivisjon som vil inkludere selskapets aktiviteter i Sør-Europa, Midtøsten og Afrika. Den nyopprettede regionale divisjonen Envac EMEA vil generere et årlig forretningsvolum på rundt 37 millioner dollar. Divisjonen vil sysselsette 200 personer samt drifte og vedlikeholde nesten 100 anlegg over hele Midtøsten, Spania, Portugal, Frankrike og Italia. 

Før fusjonen sysselsatte Midtøsten-avdelingen 57 personer og hadde en omsetning på 13 millioner dollar.

Mange kontrakter

Envac er oppfinneren av det pneumatiske avfallsinnsamlingssystemet og er den globale lederen i å levere bærekraftig byutvikling gjennom høyeffektive avfallshåndteringssystemer. Selskapet har vært representert i Midtøsten-regionen siden 2007. Envac vant nylig kontrakter verdt 8 millioner dollar for to nye stasjoner i Doha, fornyet flere vedlikeholdskontrakter i Dubai og fullfører prosjekter i Mekka og Riyadh, inkludert King Abdullah Financial District til en verdi av USD 46 millioner.

“I løpet av pandemiperioden omstrukturerte organisasjonen seg for å rasjonalisere våre sterke sider. Omstruktureringen førte til en fusjon mellom Midtøsten, Europa og Afrika. Dette åpnet opp en enorm forsyningskjede og ekspertisebank for Envac i denne delen av verden,” sa Carlos Bernad, Envac Regional President EMEA.

Om forfremmelsen av James Fullerton sa Bernard følgende:

«Etter å ha hatt flere stillinger i Envac over tolv år hos oss, kjenner James Fullerton organisasjonen ut og inn. Vi er blitt imponert over hans ambisjoner om å ta regionale operasjoner til neste nivå.»

«På grunn av en rekke kontraktseirer er både konsolidering og vekst nøkkelen, spesielt rettet mot boomen i Saudi-prosjekter og også flere store utviklinger i Qatar.», sa Fullerton i forbindelse med utnevnelsen.

“Vi er i en privilegert posisjon som en etablert aktør i en del av verden med så mange store og komplekse prosjekter. Det er viktig at vi får mest mulig ut av disse mulighetene samtidig som vi opprettholder den høye standarden som forventes av våre eksisterende kunder.”

Etablert

I Midtøsten har Envac veletablerte baser i De arabiske emirater, Qatar og Saudi-Arabia. Selskapet driver i dag totalt 16 anlegg, hvorav ni er i Dubai med ytterligere syv i Doha. Anleggene betjener totalt nærmere 100 000 mennesker.

Envac er en av de mest innovative aktørene i den globale automatiserte avfallsinnsamlingsbransjen og oppfinneren av avfallssugsystemet. Vi leder an med innovasjon og oppfinnsomhet for å lage og implementere en ny type gjenvinning ved bruk av ressurseffektiv avfallshåndtering. Envac viser vei ved å bidra til å skape smartere byer, forbedre livskvaliteten for folk i dag og sikre en grønnere planet for fremtidige generasjoner. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1953.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt