Bærekraftsrapport 2023

Bærekraft har blitt et presserende tema i dag. Som et selskap er vi ansvarlige for å handle ansvarlig og minimere vår negative innvirkning på miljøet. Envac er forpliktet til å møte disse forventningene og kravene. Selskapet fokuserer på å forberede seg til kommende EU-reguleringer og oppdatere sin bærekraftstrategi. Denne rapporten gir en oversikt over Envacs viktigste aktiviteter og prestasjoner i 2023.

Livskvalitet

Systemet er svært effektivt og kostnadseffektivt, krever minimalt med vedlikehold og reduserer behovet for deponiområder. Det opererer lydløst og utenfor synsfeltet, slik at det urbane landskapet forblir rent og fritt for skjemmende avfallsanlegg.

Les mer

Reduser utslippene

Systemet reduserer utslipp knyttet til avfallshåndtering ved å forbedre driftseffektiviteten og optimalisere energiforbruket gjennom automatisering og sensorbasert teknologi som kan styres eksternt. Nivåsensorene aktiveres kun når systemet er på kapasitet, noe som optimaliserer plassen og sikrer periodisk innsamling. Dette reduserer behovet for trafikkbevegelser som bidrar til utslipp i bymiljøet.

Les mer

Sirkulær ressursbruk

Systemet er designet for å sortere, samle inn og gjenbruke avfall til formål som gjenvinning og avfallsenergi, noe som bidrar til å redusere belastningen på deponier. Teknologien har vist seg å være svært effektiv og har potensial til å redusere vår karbonavtrykk betydelig. Vår digitale løsning, ReFlow, er utviklet for å hjelpe enkeltpersoner og kommuner med å håndtere avfall mer effektivt samtidig som den bidrar til bredere bærekraftsmål.

Les mer

Forretningsansvar

Ved Envac er vi dedikerte til å sikre at våre ansatte og eksterne samarbeidspartnere arbeider ansvarlig. Veiledet av våre selskapets styre- og prinsippdokumenter, har vi som mål å drive virksomhet på en rettferdig og etisk måte, sikre at våre leverandører følger alle forretningsstandarder, og tilby trygge arbeidsforhold for arbeidere gjennom hele verdikjeden. Vi er også godt i gang med å bidra til vår morselskaps rapportering i tråd med EU’s nye standard for bærekraftig rapportering, ESRS, og overholder CSRD, den mest dristige bærekraftsdirektivet som noensinne er vedtatt i EU.

Les mer

Påvirkningsområder for Envacs globale data

Tiden er inne for å redusere den negative påvirkningen og se på avfallshåndtering som en del av bærekraftig byutvikling.

15%

helseavfall er farlig

91%

av plastavfallet blir ikke resirkulert hvert år

1 milliarder

måltider med spiselig mat kastes hver dag

100 tonn

karbonutslipp per dieselavfallstruck i USA per år

32%

av ikke-dødelige tap av arbeidstid i avfallsindustrien i Storbritannia skyldes manuell håndtering

Bærekraftsinnsatsene til selskapet vårt er tett knyttet til FNs bærekraftsmål, noe som fører til betydelige forbedringer i livskvaliteten i Norge, redusert matavfall i Sør-Korea, lavere utslipp i Portugal og globalt i 2023. Våre løsninger fremmer ansvarlig avfallshåndtering, vannbesparelse, energieffektivitet og reduserte utslipp fra transport, noe som er avgjørende for å drive de atferdsendringene som er nødvendige for å nå disse målene.

Les mer

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt