Envac Norge AS er blitt tildelt kontrakten for leveranse av avfallssug til Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehuset skal stå klart våren 2025. Statsminister Erna Solberg og leder av brukerutvalget for HMR Paula Skår Næss la 19. juni 2021 ned grunnsteinen for sykehuset.

Envac Norge AS er blitt tildelt kontrakten for leveranse av avfallssug (bossug eller søppelsug) til SNR, og vi er glade for å kunne bidra til god logistikk og fremtidssikker løsning for avfallshåndtering. Dette blir det første sykehuset i denne regionen med slik løsning. Med mindre manuell håndtering vil det bidra til bedre arbeidsforhold for de som håndterer avfall, enklere logistikk, samt bedre hygiene for alle.

SNR er et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Målet for prosjektet er å levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen. Det nye sykehuset vil når det står klart våren 2025 bestå av et nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et godt ​tilbud i Kristiansund bestående av polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.

«Vi er veldig stolte over å få lov til å være med på et svært viktig prosjekt for regionen og menneskene som bor der. Løsningen er innovativ og vi er godt fornøyd med at byggherren tørr å satse på et fremtidsrettet system som er til det bedre for ansatte og pasienter. De ansatte på et sykehus skal bruke tiden sin på mennesker, og ikke frakt av avfall. Nå ser vi frem til å komme skikkelig i gang med prosjektering og bygging», sier administrerende direktør i Envac Norge AS, Magnus Mustonen.

Anlegget er beregnet til å håndtere ca. 450 tonn pr år fra det samlede nye sykehus, og det er krav til drift 365/24/7, med minimum oppetid på 98%.

Envac fant i sin tid opp avfallssug i forbindelse med byggingen av Sollefteå Sjukhus i Sveige i 1961. Vi er ekstremt glade for å ta arven videre med Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal seks tiår senere.

Om Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Den 10. juni 2020 godkjente styret i Helse Møre og Romsdal det optimaliserte forprosjektet for SNR.

Det nye sykehuset vil inneholde et nytt felles akuttsykehus på Hjelset og spesialisthelsetjenestetilbud ved et distriktmedisinsk senter i Kristiansund.

SNR skal sikre innbyggerne bedre kvalitet på tjenestene, øke pasienttrygghet, øke åpningstider og bidra til kortere ventetid

For ytterligere informasjon om prosjektet, besøk https://helse-mr.no/sjukehuset-nordmore-og-romsdal

Om Envac

Envac er en av de mest innovative aktørene i den globale avfallsinnsamlingsbransjen og oppfinneren av det pneumatiske systemet for avfallsinnsamling. Vi leder an med innovasjon og oppfinnsomhet for å lage og implementere en ny type gjenvinning ved bruk av ressurseffektiv avfallshåndtering.

Vi viser vei ved å bidra til å skape smartere byer, forbedre livskvaliteten for folk i dag og sikre en grønnere planet for fremtidige generasjoner.

Envac en av de første firmaene i verden som startet med nedgravde avfallsløsninger.

Selskapet ble startet i 1953 i Sverige.

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Grafikk: https://helse-mr.no/sjukehuset-nordmore-og-romsdal
Bilde: https://helse-mr.no/sjukehuset-nordmore-og-romsdal

Alle bilder Helse Møre og Romsdal

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt