Envacs automatiserte system øker effekten av Stella Futuras batterier med opptil 70% redusert strømforbruk i rushtiden

Envac samarbeider med Stella Futura for å akselerere virkningen av automatisert avfallsinnsamling med bærekraftige energiløsninger

Automatisert avfallsinnsamling kan kutte 90% av byens renovasjonstrafikk og endre måten vi samler inn og sorterer avfall på. Dette er en viktig hjørnestein for å planlegge og oppnå bærekraftige byer. Envac øker nå sin innvirkning på samfunnet med automatisering og implementering av bærekraftige energiløsninger. Dette for å lindre og stabilisere det nasjonale energinettet.

Envacs automatiserte avfallsinnsamlingssystemer fjerner overfylte avfallsbeholdere og søppelbøtter. Disse erstattes med smarte og rene avfallsinntak som tømmes ved hjelp av underjordiske rør til oppsamlingsterminaler. Det lukkede systemet fjerner den vonde lukten, og gjør forsøpling til en saga blott. Systemet reduserer også renovasjonstrafikk og støy, sammen med utslipp og forurensning knyttet til det med opptil 90%, noe som gjør bylivet grønnere, smartere og mer bærekraftig.

Envac er som mange bedrifter avhengig av energi og er fast bestemt på å gjøre denne avhengigheten til en positiv samfunnspåvirkning ved å installere bærekraftige batterier i eksisterende systemer over hele Sverige. Envacs automatiserte system sammen med Stella Futura vil senke kostnadene, øke den totale netteffektiviteten og øke Sveriges energiresistens. Dette initiativet vil optimere Envac-systemer til nyttige energiknutepunkter der bredere bruk kan utforskes over tid.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt