Leangen – en ny bydel

På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser. Envac skal levere avfallssug til området.

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

Etablering av fellesfunksjoner som lekerom, forsamlingslokaler, verksteder og gjesteleiligheter skal i tillegg gjøre det attraktivt å bo mer kompakt, også for barnefamilier.

En bydel som åpner opp

Området skal være bilfritt, og er tilrettelagt for aktiv mobilitet med tett nett av gang- og sykkelveger, gatetun og turveger. Fra å være en lukket arena og barriere, skal området transformeres til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågataaktivitetsparken og naturstien, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabogata – binder de ulike boligfeltene sammen.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulik type og størrelse. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Bærekraftig boligutbygging

Vi har et mål om at Leangen blir en bydel du ikke vil flytte fra, og det er mange grunner til det.

Beliggenhet
Enkelt å velge sykkel. Ligger ved et bussknutepunkt. Bildeling for de gangene du behøver det.

Alt på ett sted
Her har du alt du behøver i hverdagen, slik at du slipper unødvendige bilturer.

Bo mindre – lev stort
Med gjesterom i alle nabolagene har man muligheten til å bo mindre men fortsatt ha muligheten til å huse gjester.Vi skal også etablere lekerom, selskapsrom, hobbyrom og andre fellesfasiliteter.

Kvalitet i 100 år
Vi bygger med god kvalitet, slik at bebyggelsen eldes med verdighet. Vi bruker bestandige materialer som tegl – som varer lenge.

Sosial bærekraft
Vi skal etablere et bydelshus, «Huset», der Leangens trivselsvert vil holde til. Beboere på Leangen får tilgang til en app – hvor beboere enkelt kan hjelpe, låne, dele og arrangere aktiviteter.

Grønn utbygging
Alt av biltrafikk er under bakken, noe som gir rom for store grønne flater og møteplasser ute. På første byggetrinn bruker vi lavkarbonsement som reduserer betongens CO2 utslipp med ca. 15%. Næringsbygget i nord skal bygges av 100% gjenbrukt teglstein.

Envac Norge AS er ydmyke og stolte av å bidra til målsettinger i prosjektet med etableringen av avfallssug i bydelen. Det framtidsrettede systemet vil bidra til reduksjon i biltrafikk for henting av avfall, og det vil også redusere lukt, skadedyr, insekter, brannfare, og behov for manuell håndtering – slik tilfellet er for tradisjonelle løsninger.

Gjennom innovasjon og erfaring skaper Envac smartere byer, mer hygienisk og bærekraftig helsevesen og ressurseffektive områder med revolusjonerende teknologier og prosesser for automatisert avfallsinnsamling.

Envac redefinerer hvordan vi tenker om avfall i den sirkulære økonomien for smartere og mer bærekraftige byer. Selskapets innovative løsninger er tatt i bruk i mer enn 20 land.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt