Pressemelding fra Affaldsfællesskabet Nordværk og miljø- og avfallsselskapet Meldgaard Miljø.

Det nye optiske sorteringsanlegget i Ålborg skal sortere ut grønne poser med matavfall fra svarte poser med restavfall

Avfallsforeningen Nordværk og miljø- og avfallsselskapet Meldgaard Miljø har nettopp inngått en historisk avtale om etablering og drift av et optisk sorteringsanlegg. Avtalen er den første i sitt slag i Danmark og åpner for en ny samarbeidsmodell mellom offentlige og private virksomheter som oppfyller kravene i klimaavtalen fra 2020.

I dag brukes restavfallet til energi på Nordværk, men det nye anlegget gjør det mulig å sortere ut posene med matavfall slik at det kan omdannes til biogass. Restproduktet etter biogassifisering brukes som gjødsel på jordbruksareal.

Ny samarbeidsmodell

Klimaforliket innebar at kommunene ikke lenger får eie automatiserte sorteringsanlegg selv. Det var et friskt pust for Aalborg kommune og Nordværk. De to organisasjonene var klare til å sette oppgaven med å bygge et Aalbo sorterings ut på anbud. I stedet ble oppgaven tilbudt som «bygg og drift», hvor Meldgaard Miljø vant.

Meldgaard Miljø bygger nå sorteringsanlegget og vil eie og drifte anlegget de neste 18 årene.

Med en ny samarbeidsmodell er det mulig å etablere et optisk sorteringsanlegg i Nordværks lokaler i Ålborg, leve opp til klimaavtalen og opprettholde synergien da anlegget er nært knyttet til Nordværks energianlegg.

Styreleder Lisbeth Lauritsen fra Nordværk sier: «Vi er stolte over å være i forkant og finne en ny modell for samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Et samarbeid der vi er med på å støtte opp under klimaavtalens intensjoner om å skape et grønt industrieventyr innenfor sirkulær økonomi i privat sektor. Vi håper at andre lar seg inspirere av modellen vår, slik at vi bidrar til å styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor og sirkulær økonomi.»

«Våre søppelbiler henter allerede restavfall i Aalborg kommune, som vi leverer til Nordværk. Vi utvider nå samarbeidet med en sorteringsløsning og har funnet et gjennomtestet system hos Envac for å sortere de grønne posene fra de sorte. Vi ser frem til å styrke klimaplanens intensjoner og styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, sier direktør Henrik Meldgaard i Meldgaard Miljø.

Flere typer avfall – samme antall beholdere

Ifølge rådmann Per Clausen fra Klima og miljø gir det nye anlegget både fordeler for innbyggerne og klimaet:

«Sorteringen gjør det mulig å sortere matavfall uten å måtte sette opp ekstra beholdere eller installere sorteringsrom i eksisterende bygg. En avgjørende faktor er at vi ikke ønsker å etablere ekstra nedgravde containere i Ålborg og Nørresundby. Dermed unngår vi både ekstra kjøring og mer utslipp av CO2, sier han.

Støtter fremtidig avfallshåndtering

Anlegget er utviklet og designet av det svenske firmaet Envac og skal behandle ca. 50 000 tonn avfall (hvorav 10-15 000 tonn er matavfall) i året fra innbyggerne i Aalborg kommune.

Optisk fargesortering er svært vanlig i Sverige og Norge. Anlegget, som bruker skannere for å sortere ut de grønne posene, er det eneste i sitt slag i Danmark. Samtidig er systemet , da det er mulig å utvide til flere farger, dersom det på et tidspunkt blir aktuelt å sortere nye typer avfall i poser med forskjellig farge, uten å måtte sette opp ekstra beholdere.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt