Aarhus Ø håndterer skrald uden skraldebiler

Det er Envac som vil installere vakuum system. Artikel taget fra http://gronfond.dk

Artiklen er skrevet af: Michael Zöllner, Danmarks Grønne Investeringsfond, hämtad från http://gronfond.dk/cases/aarhus-oe-haandterer-skrald-uden-skraldebiler/

Affaldet fra den nye bydel Aarhus Ø bliver suget væk under jorden til en central terminal. De Bynære Havnearealers Affaldsværk har etableret en langt grønnere løsning end konventionel affaldsindsamling. 

Projektet

Envac bidrar till hållbarhetsprojektet med en sopsuganläggning där man kastar alla avfallsfraktioner i samma inkast, fast i olikfärgade påsar. Sedan är det lätt att sortera ut dem per avfallsfraktion, antingen direkt i sopsugterminalen eller som här i GrowSmarter, i en optisk sorteringsanläggning.

I den nye bydel Aarhus Ø slipper beboerne for at have støjende skraldebiler kørende rundt mellem boligerne. I stedet sender et undertryk affaldet gennem et rørsystem til en central opsamling lidt afsides fra boligerne. Alt sammen drevet af vindmøllestrøm.

Det århusianske affaldshåndteringsselskab DBHA A/S står bag anlægget, og tanken om et moderne og grønt affaldssugesystem har levet længe hos dem.

”Vi ville gerne lave et affaldssystem, der både var grønt til fordel for beboerne og samfundet, og som også matchede de høje arkitektoniske standarder i kvarteret. Det vandt opbakning hos bygherrerne, og det er vigtigt for den fremtidige drift, at hele kvarteret bakker op om løsningen, ” siger Gert F. Rasmussen, direktør for DBHA.

Affaldssuget er bygget sideløbende med udviklingen af området på havnen i Aarhus, hvor der fortsat bygges nye boliger og ejendomme. Kvarterets ejendomme har tilslutningspligt til anlægget, og derfor er projektet økonomisk bæredygtigt.

Affaldet i Aarhus Ø bliver suget med vakuum til en fælles affaldsterminal, hvor det komprimeres og hentes i containere. Med en ny større terminal, som ikke vil have en øvre kapacitet, vil anlægget kunne håndtere alle kvarterets boliger, når de står færdige, og århusianerne begynder at flytte ind.

Selvom systemet som sådan ikke er et pilotprojekt, er det første gang, at affaldssuget er etableret samlet for en bydel.  Fuldt udbygget vil anlægget være Danmarks største.

Effekten
Når affaldet fra Aarhus Ø suges til en central terminal, betyder det langt færre kørsler med skraldebiler, og derfor også langt færre sundhedsskadelige emissioner i nærområdet i form af Nox og partikler fra dieselmotorer. Faktisk anslås CO2-belastningen til at være ned til en tredjedel af traditionel indsamling af affaldet. Projektet indgår derfor også i Aarhus Kommunes CO2030-plan, der skal gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.

Systemet er indrettet sådan, at de centrale containere kun behøver blive tømt, når de er fulde, og det giver en væsentlig energioptimering. Samtidig har DBHA gjort driften af anlægget grønt. Den energi, der skal bruges til at suge og komprimere affaldet, kommer nemlig fra vindmøller, der er mindre end 2 år gamle.

”Affaldssugesystemet er kun udbredt i begrænset omfang i Danmark, men det er absolut skalerbart. Både i forbindelse med nybyggerier og i forbindelse med affaldsindsamling i gamle bykerner. Vi håber, at vores medfinansiering kan bidrage til, at modellen bliver mere udbredt, ” siger Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält