Avfallshantering lyfts till en stadsbyggnadsfråga i Stockholm

Den 24 april 2018 tog Stockholm Stad ett framsynt beslut om avfallshantering. Beslutet innebär att staden i nybyggnadsområden tar ett helhetsansvar för sopsuganläggningar.

Detta beslut är ett stort steg mot att underjordisk avfallshantering blir en naturlig del av stadens infrastruktur, precis som vatten och avlopp varit i många år.

Likt andra visionära städer runt om i världen som Seoul, Singapore, Helsingfors och Bergen kommer Stockholm nu att ta ett helhetsansvar när automatiserad avfallshantering integreras i planeringen av nya stadsdelar.

Efter flera omgångar av utredningsarbete finns nu en samsyn över blockgränserna om att sopsugar ska vara en självklar del av infrastrukturen i Stockholm. I och med beslutet kommer staden planera, uppföra, äga och förvalta sopsugasanläggningarna i större nybyggnadsområden.

I beslutet hänvisas till att sopsug är ett hållbart och rationellt sätt att samla in avfall i stadsmiljö och att tekniken leder till:

  1. Minskade tunga transporter & ökad framkomlighet
  2. Mindre buller & utsläpp
  3. En mer levande stadsmiljö (frigör avfallsutrymmen till annat)
  4. Förbättrad arbetsmiljö
  5. God tillgänglighet för hushållen
  6. Förbättrad källsortering

Dessutom togs beslut om att starta ett pilotprojekt med syfte att införa sopsug i befintlig stadsmiljö.

Stockholm är redan idag den stad i världen som har flest sopsugsanläggningar. Tekniken utvecklades av Envac och har installerats sedan 1960-talet. Envac har en stark organisation på plats som står redo att bidra i nästa steg av utvecklingen.

– Vi på Envac tycker det är glädjande att Stockholm nu tar ett beslut som för staden närmare förverkligandet av Envacs vision. Den går ut på att underjordiska avfallstransportsystem ska vara en självklar lösning för avfallshantering och en naturlig del av städernas infrastruktur.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält