Avfallssug skal gi en grønn og bærekraftig bydel i Bjørvika-utbyggingen.

Den første kontrakten om avfallssug er nå inngått med Envac AS, som skal levere nedkast og rør til Bispevika – den delen av Bjørvika der det vil bli flest boliger.

Ved regulering av Bjørvika-utbyggingen bestemte Oslos politikere at den nye bydelen skal etableres med automatisk avfallssug i hele området.

Utvikler Oslo S Utvikling (OSU) er i full gang med å forvandle Bjørvika til en helt ny, levende bydel i hjertet av Oslo. De 12 høyhusene som kalles Barcode er allerede ferdigstilt, og nå står tomtene på andre siden av Dronning Eufemias gate for tur. I Bispevika bygger OSU 1500 boliger og kontorbygget Eufemia på 25.000 kvadratmeter. Det planlegges for et levende bymiljø med butikker, serveringssteder, kulturtilbud, boliger og kontorer. Fjorden tilgjengeliggjøres for publikum ved å skape grønne uterom og tilrettelegge for uteservering og fottrafikk langs Havnepromenaden. På gateplan blir området i stor grad tilrettelagt for gående og syklende. Bispevika skal bli et godt sted å bo, jobbe og besøke. Det automatiske avfallssugsystemet er en integrert og viktig del av infrastrukturen for å bidra til dette.

Oslo Kommune har ønske om å etablere stasjonært automatisk avfallssug for innsamling av mat-, rest-, plast- og papir- avfall i Bispevika. Initiativet er med på å sikre en bærekraftig byutvikling og samtidig ivareta fokuset på det grønne skiftet. OSU svarer på Oslo Kommune sitt ønske med å legge til rette for at alle boliger i Bispevika Nord skal kunne kobles til Oslo Kommune sin terminal der det sentrale avfallssuget er tenkt etablert.

Andre byer over hele verden tar i bruk denne teknologien, og Bergen er i ferd med å bygge verdens største system for avfallssug. Løsningen har en rekke fortrinn: Det blir bedre bomiljø, tryggere nærmiljø og økt trivsel. Man oppnår betydelig redusert brannfare (de fleste branner starter i forbindelse med avfall), ubehagelig lukt og bakterier forsvinner, og faren for skadedyr forsvinner.

Kontrakten med Envac er den første i en rekke kontrakter om avfallssug. Hele avfalssug-anlegget, inklusive Oslo Kommunes terminal, skal stå ferdig utbygd tidligst i 2022. Anlegget vil da betjene husholdninger og næringsliv i hele området.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält