Bellakvarter – nytt Köpenhamnskvarter utan illaluktande soprum

En helt ny avfallsanläggning i den nya stadsdelen Bellakvarteret på Amager i Köpenhamn ska säkerställa att de boende kan njuta av gårdsmiljön och slippa känna lukten från soptunnor och störas av sopbilar. Denna sopsug, avfallsanläggning, som är den första i sitt slag i världen, gör det samtidigt enkelt för de boende att källsortera.

På de flesta gårdar finns det soprum och soptunnor som påverkar boendemiljön negativt, både när det gäller lukt och ljud. Så kommer inte vara fallet i den nya stadsdelen Bellakvarter i Köpenhamn. Här har man fokuserat på att skapa gårdar med små trädgårdar, stigar och växter som lämpar sig för lek och umgänge.

Inget soprum och färre skadedjur

”Vi har installerat ett helt nytt avfallssystem, där soporna sugs till en central uppsamlingscentral via ett slutet rörsystem under jord”, berättar Ole Steen Pedersen, byggherre på Solstra Development. ”Där samlas soporna i olika containrar som körs direkt till återvinning eller förbränning.”

Med det nya avfallssystemet blir det dessutom lättare att hålla rent, vilket även minskar risken för skadedjur på gården. Dessutom slipper både fastighetsskötare och sopåkare att dra runt på tunga soptunnor. Från uppsamlingscentralen i kvarterets utkant kan sopbilar sedan hämta avfallet, utan att behöva köra in i stadsdelen. På så sätt kan man begränsa dålig lukt och buller till följd av avfallshantering, samtidigt som säkerheten i bostadsområdet ökar, eftersom sopbilarna inte längre behöver ta sig fram mellan parkerade bilar, cyklar och lekande barn.

Redo för källsortering

Det nya avfallssystemet har sopinkast för papper, kartong, plast, matavfall och restavfall.

”Den nya anläggningen är utvecklad för att göra det enkelt för de boende att sortera i de olika fraktioner som detaljplanen kräver. Vi är relativt övertygade om att den nya anläggningen kommer att innebära ökad källsortering”, säger Ole Steen Pedersen. ”Från andra bostadsområden vet vi att fler väljer att källsortera när det blir lättillgängligt och mer smidigt att sortera sina hushållssopor. Då blir det snabbt en del av vardagen.”

Förberett för större avfallsmängder

”Inledningsvis kommer den nya anläggningen att installeras i ett kvarter”, berättar Thomas Rovsing, som har levererat avfallsanläggningen och är VD för Envac i Danmark. Anläggningen är utformad för att kunna hantera avfall från alla de 1 800-2 200 bostäder som ska byggas i området fram till år 2023.

Fakta

  • Den nya sopsugsanläggningen kan hantera fem fraktioner: papper, kartong, plast, matavfall och restavfall.
  • Anläggningen mäter automatiskt avfallsmängden i sopinkasten, på så vis blir inkasten aldrig överfulla vilket säkerställer tillgängligheten för de boende. Avfallet från de fem inkasten sugs automatiskt till den centrala uppsamlingscentralen.
  • Uppsamlingscentralen är dimensionerad för att kunna hantera 1 500 ton sopor om året.
  • Byggherre för stadsdelen Bellakvarteret är Solstra Development.
  • Bellakvarteret kommer att bestå av totalt 1 800-2 200 bostäder år 2023.
  • Den nya avfallsanläggningen har levererats av Envac Danmark A/S.
  • I Danmark har Envac installerat liknande avfallsanläggning i Århus Ø, NyValby samt i Nyhavn, men anläggningen med sopsug till fem fraktioner är den första i sitt slag i världen.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält