Envac deltar i ” Growsmarter” projektet

Hållbarhetsprojektet som finansieras med 25 miljoner EU euro.

Åtta europeiska städer och flera miljöteknikföretag deltar

Envac har utsetts till officiell partner i det EU stödda GrowSmarter projektet. Det femåriga projektet, som ingår i Horisont 2020 programmet, samordnas av Stockholms stad och syftar att bidra till att göra Europa mer hållbart och miljösmartare.

Envac bidrar till hållbarhetsprojektet med en sopsuganläggning där man kastar alla avfallsfraktioner i samma inkast, fast i olikfärgade påsar. Sedan är det lätt att sortera ut dem per avfallsfraktion, antingen direkt i sopsugterminalen eller som här i GrowSmarter, i en optisk sorteringsanläggning.

Stockholm, Barcelona och Köln är projektets så kallade lighthouse-städer vilket innebär att de städerna kommer att ha demonstrationsområden. Mellan 2015 och slutet av 2016 ska det både byggas om och byggas nytt och miljösmarta tekniska lösningar ska användas för att sedan utvärderas under 2018.

I Stockholm blir bostadsområdet Valla som ligger i Årsta projektets försöksområde. Här ska flera företag pröva ny teknik för att bland annat försöka minska energiförbrukningen och de transportrelaterade utsläppen med 60%. Husen i Valla är huvudsakligen från 1960-talet och behöver renoveras samtidigt som man planerar en förtätning av stadsdelen som kommer att kallas Årstastråket. Man ska vid renoveringen och nybyggnationen bland annat installera energisparande väggar och fönster, införa digitala system där de boende kan se sin energianvändning i realtid, bygga lokala smarta elnät och använda sopsugar med påsar för olika typer av avfall.

Stora satsningar på hållbara transporter ska göras i området genom att leveranser av varor som de boende har köpt på nätet levereras med cykelbud och att lånecyklar, bilpooler, elfordon m m tillhandahålls.

Envac kommer att installera en sopsug som transporterar avfallet och också testa optisk sortering genom att samla in avfallet i olikfärgade påsar som sedan sorteras på en optisk sorteringsanläggning. Där det organiska blir till biogas.

Läs mer om GrowSmarterprojektet.

GrowSmarters hemsida

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält