Envac har lanserat årets hållbarhetsrapport

Stockholm, 25 juni, 2024 – Envac Group har nu publicerat sin hållbarhetsrapport för 2023. Rapporten visar Envacs engagemang, påverkan och framsteg i att främja hållbara städer genom att tillhandahålla innovativa automatiserade avfallsinsamlingslösningar. Envac lyfter fram den positiva skillnad företaget kan göra inom fyra viktiga områden: livskvalitet, minimering av utsläpp, cirkulär resursanvändning och företagsansvar. Rapporten innehåller också svar på varje ämne och dess utmaningar samt presenterar globala fallstudier med prestationsdata som visar Envacs positiva inverkan på människors och samhällens liv runt om i världen.

“På Envac spelar hållbarhet en grundläggande roll i vår vision att skapa smartare städer, förbättra livskvaliteten idag och bidra till en grönare planet för framtida generationer,” säger Joakim Karlsson, CEO på Envac.

Höjdpunkter från Envacs hållbarhetsrapport 2023 inkluderar:

  • En uppdaterad hållbarhetsstrategi, med fokus på fyra centrala hållbarhetsområden: livskvalitet, minimering av utsläpp, cirkulär resursanvändning och företagsansvar.
  • Resultat från tredjeparts livscykelbedömningar för fyra regioner har publicerats, vilka visar Envacs påverkan över hela värdekedjan. Dessa används för att utveckla den nya strategin.
  • Avancerade framsteg mot att uppfylla kraven för att redovisa icke-finansiella data i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), inklusive genomförandet av en dubbelsidig materialbedömning.
  • Vägkartor har definierats och mål har satts för de tre ESG-målen. Åtgärderna inkluderar att öka anpassningen och uppgraderingarna av Envacs lösningar; att öka användningen av ReFlow, en datadriven avfallshanteringsapp som hjälper medborgare att bättre förstå avfallssystemet samt deras egna avfallsbeteenden och återvinningsvanor; att minimera energiförbrukningen per ton och att öka antalet kunders anläggningar som drivs med förnybar el.
  • Lansering av ett digitalt riskbedömningsverktyg för att effektivisera riskhanteringsinsatser och minska felaktigheter.
  • Förstärkt ansvar i leverantörskedjan, då 87% av de viktigaste leverantörerna har undertecknat Envacs uppförandekod för leverantörer.

Automationsingenjör arbetar med Envacs sopsugsterminal i Australien.

Envac rapporterar förbättrade intäkter och marknadsandelar för 2023 trots en utmanande global miljö. Lokala och nationella stadsplanerare visar ett ökat intresse för Envacs automatiska avfallshanteringssystem, som kan hantera olika avfallstyper och underlätta för sortering och återvinning. Avfallshantering med sopsug har visat sig kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 90%.

Christer Lundberg, Sustainability and Quality Lead at Envac,”Företaget bekräftar sin samstämmighet med FN:s hållbarhetsmål. ”De hållbarhetsframgångar som presenteras i denna rapport visar vårt bidrag till att uppnå SDG-målen globalt och göra en positiv påverkan. Till exempel har vi installerat system i städer som har bidragit till att förbättra livskvaliteten, minskat matsvinn i Sydkorea och minskat utsläpp i Portugal. Våra lösningar stödjer ansvarsfull avfallshantering, minskad vattenanvändning, ökad energieffektivitet och lägre utsläpp från sopbilstransporter – samtidigt som de främjar de bredare beteendeförändringarna som är nödvändiga för att nå våra gemensamma mål.”

Gå till Hållbarhetsrapporten 2023

Få de senaste insikterna om smart avfallshantering här. och läs mer om hur Envac arbetar med hållbarhet här.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält