Envac levererar ny smart avfallslösning i Årsta

Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Envac tagit fram
ett nytt, smart avfallshanteringssystem för flerfamiljshushåll.

Projektet heter GrowSmarter och har som mål att demonstrera smarta miljölösningar i befintliga stadsområden i Stockholm, Köln och Barcelona. I Stockholm är det framförallt i Valla torg (Årsta) och i Slakthusområdet som de nya, smarta lösningarna kommer att installeras.

Envacs lösning, som går under namnet WasteSmart, kan innebära ett genombrott för sopsugsteknologin i områden där sopsug tidigare varit svårt att få till.

WasteSmart bygger på en smart kombination av Envacs sopsugsteknologi och Optibags färgade påsar. I Valla Torg, som är ett bostadsområde från 60-talet, kommer samtliga 305 hushåll (hyresvärd är Stockholmshem) att förses både med en RFID-nyckel och olikfärgade plastpåsar att sortera matavfall, pappers- och plastförpackningar samt restavfall i. Genom att förse varje inkast med en färgscanner och en våg kommer avfallsmängderna att kunna registreras (på områdesnivå). Dessutom kommer hushållen, om de vill, att kunna få tillgång till sin individuella avfallsstatistik.

Se en film om hur det fungerar här.

Fördelarna med WasteSmart-teknologin ligger främst i att lösningen är ytterst yteffektiv. Både ytor för inkast och för terminal har reducerats med mer än 70% i jämförelse med konventionell sopsug.

”Vi förväntar oss att både ytbesparingsvinsterna och de lägre kostnaderna för WasteSmart-lösningen kommer att förenkla installationen av sopsug. Till exempel har vi många liknande områden som Valla torg i Sverige, områden byggda på 60-talet, som behöver renoveras och där man har svårt att få till källsortering. Men lösningen är även intressant för Stockholms innerstad där det kan vara svårt att hitta plats för inkast och terminal i gaturummet”, säger Patrick Haraldsson, VD för Envac Scandinavia AB.

Sopsugsystemet som funnits i Stockholm sedan 1960-talet har inneburit en kraftig minskning av både tunga avfalltransporter och avfallsinsamlingskostnader för staden. Eftersom avfallet transporteras med luft i rör under marken hanteras det mer hygieniskt och resulterar i stora arbetsmiljövinster. WasteSmart tar teknologin till en ny nivå där smarta innovationer både kommer att bidra till minskade systemkostnader och ytterligare höjd miljöprestanda.

Valla torg-installationen invigdes idag i samverkan med Stockholm stad, Stockholmshem, Skanska, Fortum, Envac och L-T.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält