Envac minskar antalet sopkärl med 98 procent i ett nytt stort utvecklingsprojekt i London
Barking Riverside London är ett av Storbritanniens största förnyelseprojekt.

London kommer att stå värd för ett av Europas största automatiserade avfallsinsamlingssystem (AWCS) efter att Barking Riverside Limited, ett joint venture mellan London & Quadrant (L&Q) och Londons borgmästare, valde Envac som samarbetspartner för sophantering för nästan 10 000 hushåll i Barking Riverside, London.

Följaktligen kommer 460 sopnedkast från Envac att installeras istället för de 19 000 traditionella sopkärl som hade krävts om man inte valt sopsug, vilket motsvarar en 98-procentig minskning av antalet avfallsbehållare.

De två avfallsfraktionerna, matavfall och blandad återvinning, samlas in via sopnedkasten, som kommer att installeras inom bekvämt avstånd från berörda hushåll. När nedkasten är fulla, eller vid förprogrammerade tömningstider, skapar fläktar vid insamlingsstationen ett negativt luftflöde som gör att avfallet sugs in med en hastighet på över 60 km/h via ett underjordiskt rörsystem.

Varje automatiserad insamlingscykel för hela det 178 hektar stora området tar bara några minuter jämfört med alla de sopbilar som krävs för att tömma sopkärl på gatan – en process som har en negativ inverkan på miljön.

Envac påbörjade installationsarbetet i september 2017. Den första fasen, som kommer att serva cirka 1 700 hushåll, tas i drift under 2019.

Matthew Carpen, projektledare för Barking Riverside London, delar med sig av sina tankar: ”Våra hållbarhetsmål och vår strävan att förvandla detta till ett rent, grönt och trevligt bostadsområde har lett oss fram till valet av denna banbrytande insamlingsmetod. Genom att integrera Envac och göra avfallsinsamlingen till kärnan i miljötänket för Barking Riverside London, har vi inte enbart säkerställt en avfallsinsamling som kommer att hanteras på ett effektivt och hållbart sätt, utan även lyckats begränsa koldioxidutsläppen och öka trafiksäkerheten genom att ta bort det konstanta flödet av sopbilar”.

Barking Riverside London uppskattar att det nya systemet kommer att minska sopbilsrelaterade koldioxidutsläpp med minst 90 procent eftersom det inte längre kommer att krävas några sopbilar som tömmer enskilda sopkärl. Envac räknar med att systemet kommer att ersätta hundratals dagliga tömningar av de 19 000 sopkärl som annars hade krävts. Det hade då behövts åtta sopbilar som kördes på heltid varje dag.

Dave Buckley, VD för Envac UK, tillägger: ”Vi har börjat se ett enormt skifte i hur större områden hanterar sin avfallsinsamling. Envac kan användas som en metod för att frigöra utrymme som vanligtvis upptas av sopkärl och sopförvaring till förmån för en kommersiell utveckling eller byggnation av nya lägenheter. En annan orsak till att Barking Riverside London fattade beslut om installationen är att de helt enkelt vill att området ska vara så trevligt som möjligt att bo i. Allt eftersom invånarantalet i London ökar och de fysiska och estetiska begränsningarna med att ställa ut fler sopkärl blir ännu tydligare, har Barking Riverside London inte enbart visat på ett starkt och långsiktigt engagemang för miljön, utan även gentemot de människor och samhällen som lever i den.”

Systemet är ett av drygt 1 000 installationer som har konkretiserats sedan Envac grundades år 1961. Det har en livscykel på mellan 60 och 80 år, och är i drift dygnet runt, året runt.

Om Barking Riverside

Barking Riverside London är ett av Storbritanniens största förnyelseprojekt. Projektet initierades av Barking Riverside Limited, ett joint venture mellan L&Q och Londons borgmästare, i syfte att skapa en ny stad, i storlek med Windsor, utmed Themsens flodbank i östra London. Fram till 1990-talet fanns det tre kraftverk och en stor deponi i området.

Projektet kommer att generera 10 800 nya bostäder, varav hälften kommer att säljas till ett överkomligt pris. Det nya området har ritats av de flerfaldigt prisbelönta arkitekterna Lifschutz Davidson Sandilands. Barking Riverside London kommer att bestå av ett 65 000 kvadratmeter stort område med affärer, företag och bostäder, upp till sju skolor, offentliga torg och öppna platser samt en transportinfrastruktur som inkluderar en ny pendeltågstation som förbinder området med centrala London på 22 minuter.

Den nya Transport for London Overground stationen beräknas tas i drift år 2021 och hela nätverket planeras färdigställas senast 2034.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält