Envac vinner två upphandlingar värda nästan 10 miljoner euro för automatiserad avfallsinsamling på två franska sjukhus

Envac kommer att installera sin teknologi på det nya Artois Metropolitan-sjukhuset i Lens och Lariboisière – Fernand-Widal AP-HP sjukhuset i Paris.

Med dessa nya kontrakt, och när de nya pneumatiska avfallshanteringssystemen är i drift, kommer Envac att ha utrustat sex sjukhus i Frankrike med sin teknologi: det nya Artois Metropolitan-sjukhuset i Lens, Lariboisière – Fernand-Widal AP-HP-sjukhuset, Nantes universitetssjukhus, Pontchaillou universitetssjukhus i Rennes, Hautepierre sjukhuset – Universitetssjukhusen i Strasbourg och Montpellier universitetssjukhus.

De fyra första är i olika byggnadsfaser, medan de två sista började verksamheten 2008 respektive 2012.

Bygget av det nya Artois Metropolitan sjukhuset (Lens)

Det nya Artois Metropolitan sjukhusprojektet är värt 6,9 miljoner euro. Projektet utförs på ett sjukhus med 611 bäddar och kommer att förse anläggningen med ett sopsugssystem som kommer att samla in och hantera tre typer av avfall: smutstvätt, allmänt sjukhusavfall och infektiöst avfall. Systemet som ska installeras på detta sjukhus, liksom i Rennes, kommer att möjliggöra transport och separat behandling av typ III-skarp infektiöst avfall med sterilisering på plats (skalpeller, nålar och annat metallmaterial som kan vara en vektor för att överföra sjukdomar).

Nouvel Hôpital Métropolitain de l’Artois (Lens) - © Michel Beauvais Associés

Nouvel Hôpital Métropolitain de l’Artois (Lens)© Michel Beauvais Associés

Ingenjörsarbetet, projektledningen och installationen av projektet utförs av det tekniska teamet i Madrid, där huvudkontoret för Envac Iberia och dess division för Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika är beläget.

”Lösningen för hantering av smutstvätt och avfall utgör en kompletterande komponent av det övergripande tillvägagångssättet som implementerats för det nya Artois Metropolitan sjukhuset, som kombinerar robotteknik och automatiserad logistik, digital byggnadshantering, hantering och omvandling av infektiöst avfall till icke-infektiöst på plats, vertikal lagring med mera.” Syftet är att förbättra vården av patienter, mottagnings- och arbetsförhållanden genom att så mycket som möjligt avlasta vårdpersonalen från ytterligare uppgifter”, specificerar Bruno DONIUS, Generaldirektör för Lens sjukhuscenter.

Lär dig mer om sjukhuset här:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxu8YRGTICFp8lDjUBBBFyB3TCGoJM4q

Nya Lariboisière AP-HP sjukhuset (Paris)

Projektet nya Lariboisière AP-HP i Paris omfattar en implementeringsbudget på 2,8 miljoner euro. Den 489 bäddars anläggningen kommer att rymma ett transportsystem för allmänt sjukhusavfall och smutstvätt. Det automatiska avfallstransportsystemet på sjukhus förbättrar logistiken inom sjukhus genom att eliminera användningen av hissar och godshissar samt sparar golvyta som tidigare användes för mellanlagring av avfallsbehållare.

Hôpital du Nouveau Lariboisière AP-HP (Paris) – © Byencore

Det har även en positiv effekt på anläggningens hygien genom att minimera fysisk kontakt mellan människor, smutstvätt och avfall. Avfallet transporteras genom ett slutet rörsystem istället för att transporteras i vagnar genom korridorer och hissar. Detta skapar en säkrare miljö för patienter, sjukhuspersonal och besökare.

”Det nya Lariboisière AP-HP sjukhuset kommer att vara försett med ett rörsystem för bortforsling av smutstvätt och allmänt sjukhusavfall. Insamlingspunkterna som är placerade inom vårdavdelningarna kommer att möjliggöra att vårdpersonalen sparar tid, minskar risken för arbetsskador och underlättar logistikflöden på sjukhuset”, förklarar Mathieu RABIER – Logistikingenjör – Lariboisière-sjukhuset – Fernand-Widal AP-HP. 

César Moraís, Kommersiell direktör för Envac Iberia, försäkrar att avfallshantering baserad på pneumatisk teknologi har genererat besparingar på nästan 20% på sjukhus. När operatören har matat in avfallet i systemet finns det ingen mer manuell eller visuell kontakt med avfallet. Det förbättrar hygienen och säkerheten för vårdpersonalen. Dessutom, eftersom det är ett hermetiskt system, undviker det vätskor från avfallet som kan innehålla giftiga ämnen och orsaka olägenheter.

Lär dig mer om sjukhuset här:
https://www.youtube.com/watch?v=XUiDtvqCiwA

Läs mer om Envac’s lösningar för avfallshantering inom sjukhus och omsorg här

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält