Envacs hållbarhetsrapport fokuserar på klimatneutral drift i smart avfallsinsamling

Vi på Envac har som målsättning att i grunden förändra sättet avfallsindustrin fungerar genom att introducera innovativa och tillgängliga lösningar. Envac har satt som mål att, i linje med FNs hållbarhetsmål, nå koldioxidsnål drift 2030. Vår senaste hållbarhetsrapport visar hur vi arbetar för att minska energianvändningen i våra system, öka återvinning, implementera cirkulär resurshantering, och ta fram en livscykelanalys (LCA) för vårt system. Det nya LCA-måttet ger en större förståelse för de kritiska utmaningarna för att bli klimatneutrala i framtiden.

“Envac är engagerat i att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Enligt FNs senaste klimatrapport finns det fortfarande avgörande klimatvinster att nå om vi agerar nu. Rapporten pekar på att förändringar i konsumentbeteende kan minska utsläpp avsevärt inom flera sektorer, som matvanor, avfallshantering och koldioxidsnåla transporter. Genom att implementera Envacs avfallshantering kan mängden tung trafik minskas, och därmed klimatutsläppen vid avfallsinsamling. Vår moderna teknologi kan också stötta bättre konsumentbeteenden och påverka miljontals användare i hela världen.”  – Christer Lundberg, Global Sustainability & Quality Lead, Envac.

Hållbarhetsrapporten 2022 släpptes den 16 juni

Envac hade ett framgångsrikt 2022. Vårt system har nu mer än 4,2 miljoner dagliga användare och vi har minskat energianvändningen med 50% de senaste decennierna med ny, smart teknologi. I Sverige har vi minskat energianvändningen under produktionstoppar med 70% genom att använda vår Envac Automation Platform (EAP) och batterier från vår partner Stella Futura. I våra nya, uppgraderade anläggningar, har ny teknologi gjort det möjligt att minska energianvändningen till mindre än 50 kWh per ton. Det är en milstolpe vi vill nå med alla våra system globalt med modifieringar av befintliga system.

Läs Envac hållbarhetsrapport för att få reda på mer.

Presskontakt: Christer Lundberg, christer.lundberg@envac.se

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält