Eriksberg väljer Envac ReFlow
för bättre återvinningsgrad


Samfälligheten Eriksberg i Göteborg, som består av cirka 70 olika bostadsrättsföreningar, har nu valt att implementera Envac ReFlow som en digital lösning för att öka återvinningen och minska restavfallet i området.

I Eriksberg har man haft sopsug installerat sedan 1992, det innebär att alla ingående hushåll slänger sina sopor i något av de 400 inkast som finns i området, sedan transporteras avfallet i rör under marken genom att påsarna sugs bort till en insamlingsterminal. I Eriksberg används sopsug till 3 fraktioner; plast, matavfall samt brännbart.

Nu har man valt att uppgradera styrsystemet Envac Automation Platform (EAP) till den senaste versionen. Det innebär inte bara en uppgradering av systemet utan möjliggör stora energibesparingar genom att optimera driften av sopsugen. Genom att optimera tömningar och minska på drift under tider med höga elpriser kan vi göra systemet energieffektivt och spara både el och kostnader.

En stor fördel med den senaste versionen av EAP är möjligheten att koppla på Envac ReFlow som Eriksberg valt att göra till sina 5 078 lägenheter. Envac ReFlow ger, för första gången, en möjlighet för samhällen, användare, operatörer och lokala myndigheter att arbeta tillsammans för en mer hållbar resursanvändning. Med ReFlow har slutanvändarna enkelt möjlighet att bidra till de tre R:en för Reduce (minskning av avfall), Reuse (återanvändning) och Recycle (återvinning). Det datadrivna systemet visualiserar avfallsflöden och utbildar slutanvändare, vilket säkerställer deras engagemang för en hållbar framtid.

”Vi ser med spänning fram till medlemmarnas engagemang i detta projekt och vilka resultat som det kan innebära för samfälligheten” säger Cecilia Magnusson, ordförande Eriksbergs sopsugssamfällighet.

Inkast i Eriksberg som snart kopplas upp mot Envac ReFlow.


Fördelar med ReFlow

Fördelar som Eriksberg kan förvänta sig efter implementationen av ReFlow är bland annat:

  • Ökad återvinningsgrad
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Minskad elanvändning = energibesparing
  • Lägre drifts- och underhållskostnader
  • Ökat fastighetsvärde
  • Enklare anmälningar vid stopp och snabbare åtgärder
  • Minskade servicekostnader genom färre stopp tack vare automatisk tömningsfunktion

”Det är fantastiskt roligt att nu kunna erbjuda ReFlow till Eriksberg, vi vet att området har stor potential och det ska bli spännande att se hur pass mycket vi kan bidra till ökad återvinning genom detta projekt. Detta blir också den hittills största anläggningen med ReFlow vilket också kommer ge många spännande insikter och statistik gällande avfallshantering.” kommenterar Klas Leksell, Product Management på Envac.

Uppgraderingen av systemet har gjorts och under maj planeras start av ReFlow.

Den 22:a mars bjuds Eriksberg in till en introträff med Envac om just ReFlow, kontakta Susanne Klintred för mer information.

Läs mer om Envac ReFlowExempel på QR-kod på sopinkast för att anmäla stopp.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält