EU-projektet GrowSmarter vann World Smart City Awards 2019

Det EU stödda projektet, GrowSmarter, var avgörande för att staden skulle bli en av sex finalister i World Smart City Awards kategori för städer. Priset tilldelas städer med globala strategier som kombinerar tillämpning av policy, initiativ och projekt som kommer invånarna till nytta.

GrowSmarters Projektkoordinator Gustaf Landahl berättar:

– I Stockholm handlar GrowSmarter om att höja livskvalitén för våra medborgare samt bidra till minskat koldioxidutsläpp. Vi har visat att det är möjligt att minska utsläpp med 60 procent och samtidigt skapa attraktiva bostadsområden. Det är hedrande att vårt arbete uppmärksammas internationellt.

Prisutdelningen var 20 november i Barcelona

Vinnaren av Smart City Awards annonserades vid en prisutdelning den 20 november i samband med Smart City Expo World Congress i Barcelona 19-21 november. Under konferensdagarna finns GrowSmarter representerade i EU:s Smart Stadmonter, i flera av projektets Barcelonapartners montrar och tillsammans med Stockholms stad i Nordiska Paviljongen.

De andra finalisterna var Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran.

Envac bidrar till hållbarhetsprojektet med en sopsuganläggning där man kastar alla avfallsfraktioner i samma inkast, fast i olikfärgade påsar. Sedan är det lätt att sortera ut dem per avfallsfraktion, antingen direkt i sopsugterminalen eller som här i GrowSmarter, i en optisk sorteringsanläggning.

I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för en hållbar urban tillväxt.

Läs mer om GrowSmarterprojektet.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält