Genombrott för Envac i New York

Hudson Yards, det största projekt som byggts på Manhattan på många år har precis valt Envacs underjordiska avfallstransportsystem.

Envacs koncernchef, Christer Öjdemark säger:

– Detta är det definitiva genombrottet för oss på den amerikanska marknaden

Projektet som omfattar 600 lägenheter, 75.000 m2 shoppingytor, 220.000 m2 kontor och 180 hotellrum i den första fasen har en total budget på 20 miljarder USD. Envacs system kommer att hantera 24 ton avfall dagligen, fördelat på tre separata fraktioner. Sopsugsystemet kommer att tas i drift under 2015. Totalt handlar det om en beställning på 30 miljoner kr för första fasen av projektet och lika mycket till i nästa fas.

”Beslutet att installera Envacs sopsuglösning i ett sådant prestigeprojekt kommer att skapa ringar på vattnet inte bara i Nordamerika, utan i hela världen”. Hudson Yards handlar om ett mycket komplicerat projekt där järnvägsspåren från och till Pennsylvania Station överbryggas och förses med 16 skyskrapor. Se artikel ur New York Daily News nedan.

Envac, är världsledande leverantör av s.k. underjordiska transportsystem för avfall och samtidigt ett av Sveriges tongivande miljöteknikföretag med egen försäljning i 20 länder. Tekniken eliminerar behovet av öppen hantering av avfall i stadskärnor, i bostadsområden, på sjukhus och flygplatser.

Envacs försäljning har tagit bra fart under det första halvåret 2014. Förutom New York-projektet har en rad viktiga städer valt teknologin. Det största byggprojektet i Paris, Clichy-Batignolles, byggs med Envac-system, en order på 60 miljoner kr, som togs i drift under våren.

Under våren har Envac även fått beställning till den ”nya huvudstaden” Sejong som byggs i Sydkorea. Sejong ligger 10 mil söder om Seoul och är en helt ny stad där Envacs system byggs som standard för avfallsinsamlingen.

Ytterligare ett viktigt prestigeprojekt vanns i våras i delstaten Gujarat i Indien. Envac skall leverera både transport- och avfallssorteringsanläggningen till ett nytt indiskt finanscentrum som byggs som ett ”smart city”-koncept. Projektet som initierades av Indiens statsminister Narendra Modi när han var guvernör för delstaten är det mest moderna och spektakulära stadsutvecklingsprojekt som pågår i Indien för närvarande. Målet är att bygga ett globalt finansnav i jämförelse med Dubai, London Docklands, Lujiazui i Shanghai och La Defence i Paris.

Efter att ha byggt ca 80 system för den privata marknaden i Singapore, har Envac nu fått den första stora ordern av stadens egna byggbolag HDB, för totalt 100 miljoner kr. Det är en mycket viktig order eftersom HDB förvaltar 85% av alla lägenheter i Singapore.

Ett annat viktigt genombrott är beslutet från Pekings borgmästare att installera Envac i Tongzhou New City som är ett helt nytt stadscentrum i Peking. Ett beslut som togs i våras och som är en frukt av det stöd och den hjälp Envac fått från både den svenska ambassaden i Peking och Mats Denninger, Regeringens samordnare av svensk miljöteknikexport gentemot bl a Kina.

”Vi ser framtiden emot med tillförsikt”, betonar Öjdemark. ”Fler och fler stora världsstäder har valt att investera i våra infrastruktursystem och kommit till insikt att gator och torg är alltför värdefulla för att användas som temporära lagrings- och omslagsplatser för avfall.

Vår lyckade installation av sopsug på Strömkajen i Stockholm, där 14 självtömmande papperskorgar, 5 avfallsinkast för skärgårdstrafiken och 4 inkast i Grand Hôtel sugs under jord till en terminal placerad under jord mitt framför Nationalmuseum är ett utmärkt exempel på hur sopsug kan skapa rena och snygga områden, även i centrala och historiskt känsliga miljöer. Vi ser nu att våra systematiska investeringar i både marknadsuppbyggnad och teknikutveckling börjar ge utdelning”, avslutar Öjdemark.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält