Göteborg får världens första system för optisk sortering av sjukhustvätt  

Östra Sjukhuset, en del av Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, installerar Envac’s optiska sorteringssystem för smutstvätt som en del av ett större initiativ för att modernisera sjukhuset. Med installationen sätter Östra sjukhuset en ny standard för hållbar avfalls- och tvättinsamling inom vården. Det är första gången optisk sortering används för att hantera smutstvätt i sjukhusmiljö.

Envac fick kontraktet efter att ha vunnit den offentliga upphandlingen. Systemet kommer minska tiden för manuell sortering i det tvätteri som hanterar sjukhusets smutstvätt. Minskad manuell hantering sänker kostnader och besparad tid kan återinvesteras i annan service inom sjukhuset.

Tvättsäckarna transporteras i Envacs slutna rörsystem som löper dolt genom väggar och tak i sjukhusets konstruktion. Systemet ersätter sjukhusets befintliga infrastruktur som installerades på 1960-talet. 

När inkasten är fulla sugs alla de färgkodade säckarna till en specialbyggd insamlingsstation i sjukhusets källare. Säckarna förs upp på transportband där de scannas och sorteras automatiskt efter färg. Varje färg representerar en typ av smutstvätt och placeras i korresponderade tvättvagnar för transport till sjukhusets tvätteri.  

Arbetet med installationen inleds 2022 och ska vara klart 2028. Det färdiga rörsystemet kommer att vara 2,463 m långt med 129 inkastluckor som tar emot både sjukhusavfall och 2 olika tvättfraktioner (patientlinne och personalkläder).

“Envac har alltid varit en pionjär inom avfallshantering och vårt första system installerades faktiskt på just ett sjukhus. Så även om jag inte är förvånad över att vi än en gång går i bräschen för att förbättra sjukhusmiljön, är jag väldigt stolt, säger Magnus Sjöstrand, Senior specialist på avfallshantering inom sjukhus hos Envac. ”Systemet kommer att göra miljön säkrare för både patienter och personal. Något som blivit ännu viktigare under pandemin. Det här är ett stort steg framåt för ett av Sveriges största sjukhus som visar på framtidens möjligheter för sjukhus över hela världen.”

Göran Lindahl, professor i Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och verksam vid avdelningen för Byggnadsdesign på Chalmers har lång akademisk bakgrund inom vårdbyggnad och vårdmiljöer. I en kommentar om projektet på Östra sjukhuset säger han: “Kraven på sjukhusens infrastruktur är större idag än någonsin tidigare, både  de tekniska kraven och i att tillgodose hållbarhetskrav. Utmaningen är att klara av att möta de kraven på ett sätt som inte kompromissar med vårdens behov samtidigt som det bidrar till en förbättrad sjukhusupplevelse. För att göra det effektivt måste vi använda system och teknik som kompletterar vårdens behov. Det finns olika lösningar från grundläggande processer för hantering av avfall och smutstvätt, till mer komplexa logistiknätverk. Det är fantastiskt att se företag som tänjer på gränserna och att nya teknologiska lösningar integreras i sjukhusets design.”

Annan innovativ teknologi som valts ut att bli en del av sjukhusets moderniseringsprogram är bland annat självkörande truckar och ett utvidgat och uppdaterat rörpostsystem för snabb och effektiv distribution av läkemedel till sjukhusets olika delar.

För mer information om Sahlgrenska universitetssjukhuset besök www.sahlgrenska.se

För mer information om Envac, besök www.envac.se 

Kontaktinformation

Magnus Sjöstrand, Senior specialist på avfallshantering inom sjukhus hos Envac, mejl; magnus.sjostrand@envac.se, 0708 56 24 61.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält