Insights

Smart City

Bergens automatiserade avfallsinsamling säkrar framtiden för kommande generationer

Bergen, en stad i Norge, är känd för sin historiska stadskärna med smala gator och träbyggnader. Staden har tagit ett banbrytande tillvägagångssätt för att bevara sitt kulturarv genom att anta ett underjordiskt rörbaserat avfallsinsamlingssystem från Envac.

Bergens automatiserade avfallsinsamling säkrar framtiden för kommande generationer

Bergen, en stad i Norge, är känd för sin historiska stadskärna med smala gator och träbyggnader. Staden har tagit ett banbrytande tillvägagångssätt för att bevara sitt kulturarv genom att installera ett underjordiskt rörbaserat avfallsinsamlingssystem från Envac. Denna innovativa lösning är en avvikelse från traditionell, manuell, soptunnebaserad insamling, vilket gör Bergen till en global ledare inom hållbarhet.

Envac har spelat en viktig roll i Bergens strävan att bli en global hållbarhetsförebild genom att inrätta ett underjordiskt avfallsinsamlingssystem. Detta system, designat av Envac, använder luftflöde för att hantera upp till 50 ton avfall varje vecka. Det eliminerar behovet av avfallsinsamlingsarbetare att vara närvarande på gatan. Den första fasen av systemet installerades 2007. Planen på färdigställande gör det möjligt för Envacs pneumatiska avfallsinsamlingssystem att samla in avfall från upp till 30 000 lägenheter flera gånger dagligen.

Bergens hållbara stadsplanering har belönats med National Energy Globe Award och International Project of the Year Award vid World Congress on Municipal Engineering i Kansas, USA.

Bergens automatiserade avfallsinsamling gör att staden har kunnat skydda sitt kulturella arv och förhindra ytterligare skador på sina historiska gator orsakade av stora sophämtningsbilar som inte kan navigera effektivt i Bergens smala gator. Dessutom har det eliminerat möjligheten till avfallsrelaterade bränder och brinnande soptunnor, vilket skulle vara katastrofalt för Bergens timmerbyggnader. Detta genom att installera ett slutet system där brand – och risken för brandspridning – inte längre är möjlig. I och med detta har Bergen sänkt sina försäkringspremier på grund av att man installerat ett slutet avfallsinsamlingssystem som förhindrar bränder.

Bergens stad har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dess infrastruktur är framtidssäker genom att installera ett system som kommer att vara i drift i årtionden. Detta steg förstärker Norges engagemang för miljömässig hållbarhet. Bergen har blivit den första staden att erbjuda Envacs inkast för kassering av kartong i allmänna utrymmen.

collection station of Bergen’s automated waste collection
 
collection station of Bergen’s automated waste collectionÅr 2023 installeras en ny avfallsstation för Bergens automatiserade avfallsinsamling som säkrar framtiden för kommande generationer. Det gör Bergen till en av världens mest hållbara och smarta städer.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält