Insights

Smart City,Uppgradering & Modernisering

Expo Park, Lissabon – de kommande 25 åren

Expo Park Automatic Waste Collection System (AWCS) har fungerat framgångsrikt i 25 år och uppnått sina initiala mål. Flera förbättringar har föreslagits för att förbereda sig för de kommande 25 åren, inklusive uppgraderingar av mekanisk infrastruktur, användaridentifiering, AI-integration, energieffektivitet och estetisk renovering. Dessa förbättringar kommer att förbättra avfallshanteringstjänsterna, minska elförbrukningen och öka systemets livslängd.

Expo Park, Lissabons Automatic Waste Collection System (AWCS) tillbringade sina första 25 år med att uppfylla de ursprungliga målen – säkerhet, effektivitet, robusthet och funktionsduglighet. Språnget in i framtiden tvingar oss att möta de nya utmaningar som samhället.

Systemförbättring

Förbered den mekaniska infrastrukturen för de kommande 25 åren. Överensstämmer med kraven i säkerhetsstandarder och överensstämmer med materialstyrkan. Inkorporering av artificiell intelligens som kommer att möjliggöra maximal effektivitet i insamlingsprocessen enligt nuvarande parametrar. Optimering av förbrukning från insamling enligt faktiska behov.

Förbättringar för användarna

För att förbättra avfallshanteringstjänsterna är användaridentifiering, individuella bländarsensorer och volym- eller vikträknare viktiga. Genom att samla in och analysera data om avfall kommer vi att kunna erbjuda användarna heltäckande information om vilken tjänst de kan få. Denna information kan nås via webbplatser eller mobilapplikationer. Att använda beröringsfria öppningssystem och informationsskärmar vid inloppen på gatan kan också bidra till att förbättra den övergripande effektiviteten i avfallshanteringen. Dessutom kan införandet av nya insamlingsfraktioner förbättra avfallshanteringsprocessen ytterligare.

Under loppet av 25 år har det blivit en världsomspännande symbol för betydelsen av att bevara miljön och förbättra livskvaliteten i stadsområden. Vi är stolta över att veta att initiativ som detta har hjälpt Lissabon att framstå som en av världens huvudstäder med en så unik egenskap.

Estetiska renoveringar

Djup rengöring av både inre och yttre områden; målning av både interiör och exteriör
väggar, med ersättning av saknade eller skadade element; målning av utrustning; invändig ytbeläggning; renovering av sanitära anläggningar; och restaurering av det gamla filterrummet är några av de estetiska förbättringarna som kommer att öka systemets livslängd.

Energieffektivitet

Det finns möjlighet att minska elförbrukningen med cirka 15 % med hjälp av Envac Automation Platform (EAP). Denna plattform kan konfigurera systemkraven baserat på maskininlärning och big data, vilket ytterligare kan minska kostnaderna för utrustningsunderhåll. Det hjälper också till att förlänga utrustningens livslängd och filterlivslängd med cirka 20 %.

Slutligen lägger Envacs automatiserade avfallsinsamlingssystem grunden för en framtid med datadriven avfallshantering. Till skillnad från traditionella avfallsinsamlingsmetoder är systemet inte beroende av mänskliga insatser för att avgöra hur det fungerar och var förbättringar kan göras.

Staff in Lisbon
Envacs team i Lissabon, Portugal vid avfallsterminalen för Expo Park.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält