Insights

Hållbarhet

Make Every Action Count

Vi måste hitta innovativa sätt som främjar ett hållbart liv. Hållbar stadsutveckling är svaret som kan bidra till att bygga en cirkulär ekonomi och göra människors liv bättre. Lär dig om Envacs resa för att göra stadsmiljöer renare och hälsosammare.

1/3 av mat som produceras över hela världen går antingen förlorad eller kastas.

Trots att 800 miljoner människor globalt svälter.

3:e högsta bränslekonsumenterna är sopbilar.

En lastbil som åker 25 000 km årligen med konventionell diesel släpper ut mer än 100 ton eCO2.

5,25 biljoner bitar av plastskräp i havet.

Av den massan flyter 269 000 ton på ytan.

33% av plast som tillverkas över hela världen är för engångsbruk.

Chockerande nog återvinns inte 85 procent av världens plast.

2,12 miljarder ton avfall dumpas varje år.

Om detta avfall lades på lastbilar skulle de åka jorden runt 24 gånger.

Grönare miljö för kommande generationer

Inspirerade av FN:s miljöprogram vill vi förena och föra samhället samman för hållbar stadsutveckling av våra städer. År 2023 startar vi en ny kampanj ”Make Every Action Count” för att skapa en serie medvetenhetsbaserade åtgärder som kommer att uppmuntra människor att se på ”avfall” som ett allvarligt miljöproblem och vidta åtgärder för att minska dess påverkan. Envac har varit en del av den globala rörelsen för hållbar utveckling sedan starten 1961. Vårt uppdrag är att göra avfallsborttagningen ren, säker och miljövänlig. Under de senaste sex decennierna har vi hjälpt samhällen med våra avancerade avfallshanteringssystem och spridit medvetenhet om deras fördelar. Vi måste förstå att ett automatiserat avfallsinsamlingssystem är en del av lösningen som kan stödja hållbar stadsutveckling.

Envac bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Ett av målen för hållbar utveckling är att förbättra människors hälsa och säkerhet. Vårt system främjar användarnas säkerhet och hälsa eftersom det förhindrar ohälsosamma förhållanden, lukter och ohyra, och vår beröringsfria teknologi minskar överföringen av infektioner.

Eftersom avfallstrafiken minskar i tätbebyggda områden minimeras dödsfall och skador i trafikolyckor. Våra lösningar för sjukhus främjar säkrare hantering av förorenad tvätt, samt medicinskt avfall inom sjukhuset. Den traditionella avfallsinsamlingen innefattar regelbunden rengöring av avfallsbehållare, ökad vattenförbrukning samt den uppenbara risken för att förorena grundvattenresurserna. Vattenförbrukningen för rengöring kan vara så hög som 200 liter per invånare varje år. Vårt innovativa system minimerar detta tryck på vattenförsörjningen och hjälper till att nå FN:s mål om förbättrad vattenhantering globalt.

Envacs system och tjänster hjälper till att nå FN:s mål om ansvarsfull konsumtion och produktion genom att föra in avfallsinsamlingen i den cirkulära ekonomin. Vårt system kan hantera flera fraktioner av avfall och med vårt sorteringssystem görs återvinningen enkel och kostnadseffektiv, med återanvändning av resurser i en oändlig slinga. Dessutom kan sorterat matavfall användas för att producera bioenergi och biogödsel.

Läs mer

Make Every Action Count med Envac ReFlow

Revolutionerande smart stadsstyrning och medborgarengagemang med Envac ReFlow. Vi står inför en enorm miljöutmaning, och med Envac ReFlow har vi skapat infrastrukturen som hjälper städer att nå sina klimat- och återvinningsmål genom att engagera sina medborgare. ReFlow är byggt med världens ledande experter från samhälls- och beteendevetenskaperna och är designat för uthålligt medborgarengagemang. Tack vare nya urbana dataströmmar hjälper det oss att visualisera avfallsflöden och utbilda medborgarna om återvinning. ReFlow ger medborgarna feedback om deras återvinningsgrad och hur det hjälper till att nå stadens miljömål. Reduce, reuse och recycle är mantrat med fokus på att främja ökad återvinning av det som slutar som avfall.

Learn more

Envacs automatiserade avfallsinsamlingssystem hjälper samhällen att minska miljöpåverkan

Minska koldioxidutsläpp

90 % minskning av sophämtningstrafiken

Att hålla miljön säker och ren

minskning av växthusgaser och utsläpp

Gör din stad till en smart stad

improve quality-of-life and measurably reduce the city’s impact on the environment

Minska spridningen av infektioner

beröringsfria funktioner undviker fysisk kontakt mellan människor och skadligt avfall

Att hålla sjukhusen säkra och hygieniska

sanitära och hållbara lösningar för patienter och personal

Förbättra återvinningsvanor

datadriven avfallshantering möjliggör hållbara beslut i smarta städer
Sedan 1950 har
8,3 miljarder
ton

plast tillverkats

men tyvärr har bara 9 % av detta återvunnits. Om dessa trender fortsätter kommer vi år 2050 att ha producerat 26 miljarder ton plastavfall, varav nästan hälften kommer att dumpas på soptippar och i miljön.

Undrar du fortfarande hur Envac-systemet kan hjälpa?

minska koldioxidutsläppen

hålla miljön säker och ren

gör din stad till en smart stad

hålla sjukhusen säkra och hygieniska

minska spridningen av infektioner

förbättra återvinningsvanorna

Lär dig mer om Envacs resa för att göra stadsmiljöer renare och hälsosammare

Historien om det

första vakuumsystemet

för avfallshantering

Läs mer Ikon av högerpil
Att bygga

smarta städer

genom innovation

Läs mer Ikon av högerpil
Vårt avtryck

på hållbar

stadsutveckling

Läs mer Ikon av högerpil

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält