Invigning av en etapp av Bergens sopsugssystem

I går invigdes en etapp av sopsugssystemet i Bergen, läs mer här.

Gator och trottoarer har rustats upp, cykelbanor har anlagts och fjärrvärme har installerats i Nordnesbakken, vilket ger isfria gator och möjlighet att Nordnes havsbad nu kan användas året runt.

Tack vare sopsugssystemet kommer sopbilar inte längre behöva ta sig fram på Bergens trånga gator.

Andra fördelar är att;

  • systemet består av ett slutet och brandsäkert rörsystem
  • det hålls rent och snyggt
  • det frigörs plats på gator och trottoarer när sopkärlen försvinner
  • lukter och skadedjur minskar

Om projektet i Bergen kan du läsa mer här.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält